Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Een klacht indienen

 

Heb je een klacht over de dienstverlening van het pensioenfonds of pensioenuitvoerder TKP? Via het contactformulier dien je een klacht in.

Ben je het niet eens met de uitvoering van het pensioenreglement in jouw situatie? Dan kun je tegen bepaalde besluiten een bezwaar maken bij de Commissie van Beroep.

Klachten

Klachten worden verwerkt door onze pensioenuitvoerder, TKP. Om te waarborgen dat er zorgvuldig met een klacht om wordt gegaan, wordt er met een vaste klachtafhandelingsprocedure gewerkt. Daarom kunnen alleen schriftelijk (brief, e-mail of contactformulier) ingediende klachten in behandeling worden genomen. Onderdeel van de klachtenprocedure is dat elke schriftelijke ingediende klacht, na beoordeling door de Directeur van Pensioenzaken van TKP, wordt opgevolgd door een schriftelijk antwoord. Pensioenfonds UWV wordt van elke klacht op de hoogte gebracht. 

Geschillen/bezwaren

De pensioenregeling van Pensioenfonds UWV wordt op basis van het pensioenreglement uitgevoerd. In dit reglement staat omschreven welke rechten kunnen worden ontleend aan de pensioenregeling. Uiteraard doet Pensioenfonds UWV zijn uiterste best om dit reglement continu goed toe te passen. Mocht je het op enig moment toch oneens zijn met de manier waarop het pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert, dan kun je je bezwaar per brief aan de Commissie van Beroep voorleggen.

Commissie van Beroep Pensioenfonds UWV
P/a TKP Pensioen
Postbus 501
9700 AM Groningen

 

Geef je mening