Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Formulieren

Aanmeldformulier Individuele Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Aanmeldformulier verzekering aanvullend partnerpensioen
Aanmeldformulier verzekering tijdelijk partnerpensioen
Aanvraagformulier waardeoverdracht
Adreswijzigingsformulier buitenland
Afmeldformulier verzekeringen
Machtiging opvragen pensioengegevens
Wijzigingsformulier correspondentieadres
Wijzigingsformulier rekeningnummer buitenland
Wijzigingsformulier rekeningnummer Nederland
Wijzigingsformulier toepassing loonheffingskorting
Geef je mening