Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Dekkingsgraad oktober 2018

15-11-2018

Op 8 november 2018 besloot het bestuur de op 12 september bekend gemaakte sterftetafels met terugwerkende kracht te gaan gebruiken. De financiële situatie van eind september berekenden we daarom opnieuw.

In oktober is de actuele dekkingsgraad 2,3% gedaald, vergeleken met de nieuw berekende dekkingsgraad van eind september.

De daling van de dekkingsgraad komt vooral door:

  1. Een daling van de rente.
  2. Negatieve rendementen op aandelen.   

De nieuwe dekkingsgraad voor september en oktober zien er zo uit:

  September 2018
gepubliceerd
September 2018
herrekend

Oktober 2018
gepubliceerd

De actuele dekkingsgraad 103,1% 106,3% 104,0%
De beleidsdekkingsgraad 103,0% 103,3% 103,3%


De beleidsdekkingsgraad is gelijk gebleven. Dit betekent dat de beleidsdekkingsgraad in oktober 103,3% is.

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds UWV is eind oktober 2018 uitgekomen op 104,0%. Hiermee is de actuele dekkingsgraad gedaald ten opzichte van eind september 2018.

Lees meer informatie hierover op 'Financiële situatie'