Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Je pensioenregeling is gewijzigd per 1 januari 2018

21-12-2017

We worden in Nederland steeds ouder en genieten dus ook langer van ons pensioen. Dat is natuurlijk mooi, maar de kosten voor ons pensioen worden hierdoor wel steeds hoger. Om pensioen betaalbaar te houden, heeft de overheid per 1 januari 2018 de pensioenleeftijd naar 68 jaar verhoogd.

Pensioenleeftijd en opbouwpercentage vanaf 1 januari 2018

De Belastingdienst bepaalt hoeveel pensioen je maximaal bij je werkgever mag opbouwen. Bij een pensioenleeftijd van 67 jaar, krijg je (later) een jaar langer pensioen dan bij een pensioenleeftijd van 68 jaar.

UWV besloot in overleg met overige cao-partijen de pensioenleeftijd níet te verhogen, maar vast te houden aan een pensioenleeftijd van 67 jaar. Dat past beter bij de huidige AOW-leeftijd (66 jaar vanaf 1 januari 2018). Daarom moesten we je opbouwpercentage vanaf 1 januari 2018 verlagen naar 1,738%. Het opbouwen per jaar 67 of 68 maakt in de waarde van je pensioen géén verschil.

Verbeteringen in de pensioenregeling

UWV en overige cao-partijen hebben met elkaar ook een aantal nieuwe afspraken gemaakt die zorgen voor een verbetering van de pensioenregeling.

Pensioenopbouw tot 67 jaar

Sinds 2016 bouw je een pensioen op waarbij wij rekening houden met een pensioenleeftijd van 67 jaar, dat noem je de pensioenrichtleeftijd. Maar je pensioenopbouw stopte als je 65 werd. Vanaf 1 januari 2018 bouw je ook pensioen op na je 65ste tot uiterlijk 67 jaar. Dat is dus maximaal 2 jaar meer pensioenopbouw.

Hoe werkt dat opbouwen van pensioen ook alweer?

Je verdient een bepaald jaarsalaris. Je bouwt over een deel van dit jaarsalaris pensioen op. Eerst kijken we welk deel van jouw jaarsalaris pensioengevend is. Dat is bij ons je bruto jaarsalaris plus de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en bijzondere toeslagen (tot een bepaald maximum). Dat allemaal bij elkaar is je pensioengevend salaris.

Hier gaat nog wel een bedrag van af: de franchise. De franchise is het bedrag waarover je géén pensioen opbouwt. Hiervoor in de plaats krijg je straks AOW, het pensioen van de overheid. Jouw pensioengevend salaris min de franchise is het bedrag waarover je pensioen opbouwt. Dit is jouw pensioengrondslag.

Dus:

pensioengevend salaris – franchise = pensioengrondslag


Kijk of je voldoende pensioen opbouwt

Standaard gaat je UWV pensioen nog steeds in op de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt. Maar je kunt nog altijd kiezen om éérder met pensioen te gaan. Bijvoorbeeld vanaf het moment waarop je AOW gaat ontvangen.

Let op! Hoe eerder je met pensioen gaat, hoe lager je maandelijkse pensioen is.Wat is er nog meer veranderd? 

  • Het pensioen voor je partner is verbeterd. Tot nu kreeg je partner alleen partnerpensioen als je bij overlijden nog in dienst van UWV was, of na je pensionering. Het partnerpensioen dat je opbouwt vanaf 1 januari 2018 is er ook voor je partner als je overlijdt nadat je uit dienst treedt bij UWV. Dat was niet zo. Je kan je partnerpensioenaanspraken ook meenemen als je verandert van werkgever. Of bij je pensionering omzetten in ouderdomspensioen.
  • De voorwaardelijke VPL-rechten zijn onvoorwaardelijk geworden. Als deze aanpassing voor jou geldt, ben je hierover persoonlijk door ons geïnformeerd.

Samenvattend: door ingrijpen van de overheid wordt onze pensioenopbouw in 2018 minder. Hier heeft het pensioenfonds UWV geen invloed op. Daarom is het mooi dat UWV in overleg met overige cao-partijen en Pensioenfonds UWV verschillende andere onderdelen van de pensioenregeling heeft verbeterd. Dat is in het voordeel van werknemers van UWV.

Tevens was er een voornemen om per 1 januari 2019 de opgebouwde levenslange ouderdomspensioenaanspraken op leeftijd 65 jaar om te zetten (converteren) naar ingangsdatum 67 jaar.

Blijf goed op de hoogte

Je hebt begin 2018 een aparte brief ontvangen over de gevolgen van de aangepaste pensioenregeling. Verder hoef je niets te doen.

Op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) kun je in 2018 zien wat dit voor je betekent. Verwacht je dat het pensioen niet voldoende is? Ga dan na of je zelf nog extra pensioen kunt sparen. Een financieel adviseur kan je hierbij helpen.

Wij hebben de verschillen tussen de regelingen op een rijtje gezet. Bekijk ze hier.