Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Pensioenakkoord ook positief voor pensioenfonds UWV

06-06-2019

 

Pensioenakkoord ook positief voor pensioenfonds UWV

Gisteren slaagden sociale partners en het kabinet er in een principeakkoord over het pensioenstelsel te bereiken. Pensioenfonds UWV is blij met deze belangrijke stap. Er zijn goede afspraken gemaakt die ook voor onze deelnemers en gepensioneerden gunstig zijn. Zo kunnen pensioenfondsen makkelijker en sneller meebewegen met de economie. En de AOW leeftijd wordt tot 2021 bevroren.

Kans op verlagen minder geworden

Door de nieuwe afspraken is de kans dat pensioenfonds UWV de pensioenaanspraken moet verlagen een stuk minder geworden. Een verlaging hoeft pas bij een beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van 12 maanden) van onder de 100% in plaats van 104,3%. Een verlaging is daarmee echter nog niet volledig uitgesloten.

Als de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2019 onder de 100% is, moeten we de pensioenen nog steeds verlagen. De beleidsdekkingsgraad van eind april was 103,4%. Het lijkt dus de goede kant op te gaan. Maar de extreem lage rente blijft een probleem.

Als de beleggingen goede rendementen behalen en de rente stijgt, dan is dat gunstig voor de dekkingsgraad. Maar als de rente laag blijft en het pensioenfonds niet genoeg rendement behaalt, blijft de kans bestaan dat de beleidsdekkingsgraad aan het einde van het jaar niet hoog genoeg is. Dan ontkomt pensioenfonds UWV er niet aan om de pensioenen te verlagen.

Nog veel te doen

Ten eerste moeten sociale partners hun definitief akkoord geven. Dat doen zij na raadplegen van hun leden. Daarbij is er ook nog veel niet duidelijk, specifieke afspraken, zoals bijvoorbeeld de juiste rekenregels die passen bij het nieuwe contract. Maar alle pensioenfondsen zijn positief over het nieuwe principeakkoord. Het past beter bij deze tijd, is toekomstbestendiger. Maar ook belangrijke elementen van het oude stelsel blijven bewaard, zoals de collectiviteit (samen pensioen opbouwen) en het delen van financiële mee- én tegenvallers.