Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Pensioenfonds UWV zet stappen in maatschappelijk verantwoord beleggen

04-12-2018

Pensioenfonds UWV ondertekende maandag 3 december 2018 het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB convenant). Het pensioenfonds zet daarmee verdere stappen om maatschappelijk verantwoord beleggen op te nemen in haar beleggingsbeleid en investeert daarmee in een goede toekomst voor huidige en komende generaties. Zonder dat dit ten koste gaat van de rendementsdoelstellingen van het pensioenfonds. Vrijwel alle grote pensioenfondsen in Nederland ondertekenen het convenant.

MVO bij UWV

Het IMVB-convenant sluit goed aan bij de visie van UWV ten aanzien van arbeid. Dit thema vormt samen met het thema klimaat de speerpunten van het ESG-beleid van het pensioenfonds.

In de investeringswereld wordt vaak gesproken over ‘ESG’ in plaats van ‘duurzaamheid’. Deze afkorting staat voor Environmental, Social & Governance. Het houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veilige arbeidsomstandigheden  en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen bij de selectie en het beheer van beleggingen.

Achtergrond

De Nederlandse overheid heeft besloten om de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) richtlijnen voor multinationale ondernemingen te onderschrijven. De implementatie daarvan wordt vorm gegeven door in verschillende sectoren convenanten overeen te komen. Voor de pensioensector is de dialoog hierover sinds 2014 gaande, onder leiding van de Sociaal-Economische Raad (SER) en met input van de pensioenfederatie. Dit heeft geresulteerd in het IMVB convenant.

 

IMVB convenant