Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Premies aanvullende verzekeringen per 1 april 2018

28-03-2018

Per 1 april 2018 veranderen de premies voor een aantal aanvullende verzekeringen van Pensioenfonds UWV. Er zijn in totaal vier aanvullende verzekeringen:

 1. de collectieve excedent arbeidsongeschiktheidsverzekering;

 2. de individuele aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering;

 3. het aanvullend partnerpensioen;

 4. het tijdelijk partnerpensioen.

1. Collectieve excedent arbeidsongeschiktheidsverzekering

De premie blijft per 1 april 2018 gelijk.

Totale premie 2,5%
Werknemersbijdrage 1,39%
Werkgeversbijdrage 1,11%

De kenmerken van de collectieve excedent arbeidsongeschiktheidsverzekering blijven hetzelfde:

 • Je bent er automatisch voor verzekerd;

 • Deze verzekering keert (onder voorwaarden) uit bij arbeidsongeschiktheid;

 • Deze verzekering keert uit over het deel van je salaris dat bóven het maximumdagloon voor de sociale verzekeringswetten (bijv. WIA) ligt.

 • UWV berekent de premie over het salaris dat bóven het maximumdagloon voor de sociale verzekeringswetten uitkomt. UWV houdt de werknemersbijdrage in op je salaris.

2. Individuele aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering

De premie van 0,5% blijft per 1 april 2018 gelijk.

De kenmerken van de individuele aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering blijven hetzelfde:

 • Het is een vrijwillige verzekering;
 • Met deze verzekering kun je bij arbeidsongeschiktheid tot 10% van je jaarsalaris als aanvulling op de WIA-uitkering ontvangen;
 • UWV berekent de premie over je salaris;
 • UWV houdt de premie in op je salaris.


3. Aanvullend partnerpensioen

De premie voor het aanvullend partnerpensioen gaat omlaag:

Leeftijd op 1 januari  Premie vanaf 1 april 2018 Huidige premie
Jonger dan 30 0,7% 0,8%
30-39

1,0%

1,1%
40-49 1,4% 1,5%
50-67 2,3% 2,5%

De kenmerken van het aanvullend partnerpensioen blijven hetzelfde:

 • Het is een vrijwillige verzekering;
 • Deze verzekering regelt dat als je ná de pensioendatum overlijdt, het pensioen voor je partner geen 35% van het ouderdomspensioen is, maar een hoger percentage (tot maximaal 70%).
 • Pensioenfonds UWV berekent de premie over de pensioengrondslag en UWV houdt het in op je salaris. De pensioengrondslag is het bedrag waarover je pensioen opbouwt: pensioengevend salarisfranchise (€ 13.344 in 2018).

4. Tijdelijk partnerpensioen

Leeftijd op 1 januari Premie vanaf 1 april 2018 Huidige premie
Jonger dan 30 0,2% 0,2%
30 - 39 0,5% 0,5%
40 - 49 1,4% 1,3%
Ouder dan 49 3,2% 3,2%

De kenmerken van het tijdelijk partnerpensioen blijven hetzelfde:

 • Het is een vrijwillige verzekering;
 • Deze verzekering zorgt ervoor dat het gat dat door de invoering van de Algemene nabestaandenwet (Anw) is ontstaan, kan worden gedekt (tot 50%, 75% of 100% van het bedrag dat de Anw kan uitkeren).
 • De premie is niet afhankelijk van je salaris. Pensioenfonds UWV berekent de premie over de verzekerde som die je hebt gekozen (50%, 75% of 100% van de Anw-uitkering). UWV houdt de premie in op je salaris.

Bij gepensioneerden die niet meer in dienst zijn van UWV, houdt pensioenfonds UWV de premie in op de pensioenuitkering.


Meer informatie

Wil je naar aanleiding van de premiewijzigingen een vrijwillige verzekering afsluiten of beëindigen? Vul dan het aanmeld- of beëindigingsformulier in en stuur dit vóór 10 april 2018 naar HRM SSC. Klik hier voor de formulieren.

Bij aanmelding voor de individuele aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering en het tijdelijk partnerpensioen is een medische keuring van toepassing.

Voor de collectieve excedent arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je je niet afmelden.