Update financiële situatie: pensioenen gaan in 2020 niet omlaag

vrijdag, februari 7, 2020

Geen pensioenverlaging in 2020
Pensioenfonds UWV maakt gebruik van de ‘vrijstellingsregeling’ van minister Koolmees. In 2020 hoeven wij uw (opgebouwde) pensioen daarom niet te verlagen.

Dekkingsgraad december 2019: 101,5%
In december bleef de beleidsdekkingsgraad gelijk: 101,5% (november 2019: 101,5%). De actuele dekkingsgraad steeg tot 102,8% (november 2019:100,5%).

Voor ons was 31 december 2019 een belangrijke datum, omdat de beleidsdekkingsgraad op die dag bepaalde of we uw pensioen moesten verlagen of niet. Onze beleidsdekkingsgraad had volgens de regels van De Nederlandsche Bank (DNB) 104,3% moeten zijn. En dus hadden we uw pensioen eigenlijk moeten verlagen.

Een jaar extra maar financiële situatie blijft punt van zorg
De vrijstellingsregeling van de minister geeft ons nu 1 jaar extra tijd om te herstellen. We verlagen uw pensioen dus niet in 2020. Maar het risico op een verlaging in de toekomst is zeker nog aanwezig.

Waarom maakt het pensioenfonds gebruik van de regeling?
Het gebruik van de vrijstellingsregeling is niet verplicht. Het bestuur heeft daar bewust voor gekozen. Anders was een verlaging van alle pensioenen in 2020 verplicht geweest. Maar die verlaging had er ook voor gezorgd dat onze dekkingsgraad weer hoog genoeg was (104,3%). Waarom kozen we dan toch voor de vrijstellingsregeling?

  • Verlagen van pensioenen is een allerlaatste redmiddel. Als er niets anders meer mogelijk is. We zien voor het pensioenfonds nog voldoende mogelijkheid om zonder een verlaging weer financieel gezond te worden.
  • Een verlaging kan voor bepaalde groepen deelnemers op lange termijn tot een hoger pensioen leiden. Maar dat weegt voor het bestuur niet op tegen de negatieve directe impact van een verlaging van de pensioenen voor alle groepen deelnemers.
  • In 2020 wordt het pensioenakkoord uitgewerkt. Het Nederlandse pensioenstelsel zal daardoor veranderen. We vinden het onverstandig om vlak voor die grote wijziging de drastische maatregel van een pensioenverlaging te nemen.
  • Er zijn maar twee andere fondsen die zonder de vrijstellingsregeling de pensioenen hadden moeten verlagen in 2020. Door gebruik te maken van de vrijstellingsregeling sluiten we aan bij de rest van de pensioensector.

Planning
Wij informeren u via onze website en e-mail over de laatste stand van zaken:

  • Maart 2020: Definitieve stand 31 december 2019 + herstelplan 2020 en verder.
  • April 2020: Beoordeling van ons herstelplan 2020 door DNB.

Op de website vindt u altijd de meest recente informatie over:

Hoi