Vakbonden stemmen in met Pensioenakkoord

woensdag, juni 19, 2019

Afgelopen dagen stemden de vakbonden in met het pensioenakkoord. Op het gebied van de AOW zijn de afspraken vrij duidelijk. Op het gebied van pensioen moeten nog veel details worden ingevuld. Pensioenfonds UWV is voorbereid op het nieuwe pensioenakkoord en volgt de komende ontwikkelingen op de voet.

Voorbereid, maar wachten op details van het akkoord

Ons fonds is al een aantal jaren bezig met de voorbereiding op een nieuw pensioenstelsel. Zo hebben we een aantal stappen gezet om onze pensioenregeling te vereenvoudigen, zodat we flexibeler zijn bij de overgang naar het nieuwe stelsel. Denk bijvoorbeeld aan de omrekening van het pensioen van 65 naar 67, begin dit jaar.

Er is nu duidelijkheid over de richting, maar de details van het akkoord en de overgang moeten nog worden uitgewerkt. We weten namelijk nog niet hoe het akkoord financieel, juridisch en op het gebied van communicatie exact uitpakt. Daar gaat de landelijke stuurgroep met vertegenwoordigers van het Kabinet en sociale partners nu eerst mee aan de slag.

Ook pensioenfonds UWV zal na de uitwerking van de details nog veel werk hebben aan het invoeren van de nieuwe afspraken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De AOW-leeftijd wordt voorlopig bevroren op 66 jaar en 4 maanden en gaat daarna minder snel omhoog. Onze pensioenuitvoerder moet daarvoor aanpassingen doen in het administratiesysteem.
  • De leeftijdsonafhankelijke pensioenopbouw, de zogenaamde doorsneesystematiek, verdwijnt. Daardoor zullen deelnemers als ze jonger zijn meer pensioen opbouwen. De premie kan namelijk langer renderen. Maar hoe de opbouw voor de verschillende leeftijdsgroepen moet worden vastgesteld, is nog niet duidelijk.
  • Er wordt compensatie voor ouderen geregeld, voor het wegvallen van de premiebijdrage van de jongeren. Maar hoe deze compensatie wordt geregeld en gefinancierd, moet nog worden vastgesteld.
  • Of en hoe de al opgebouwde pensioenen moeten worden overgebracht naar het nieuwe pensioensysteem is in het geheel nog niet duidelijk.

Eventuele verlaging minder óf minder waarschijnlijk

Ook voor ons fonds is de afspraak over het verlagen en verhogen van pensioenen heel belangrijk en relevant. Een eventuele verlaging zal minder hoog óf minder waarschijnlijk zijn. Maar we weten dus nog niet welke regels er precies gaan gelden voor een eventuele verlaging per 1 januari 2020.

Voortgang

Pensioenfonds UWV volgt de uitwerking van het pensioenakkoord en doet alle voorbereidingen die nodig zijn om tijdig aan nieuwe regels te voldoen. Op onze website informeren we u de komende tijd over de voortgang.

Hoi