Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Partner- en wezenpensioen

Partnerpensioen

Als je overlijdt, ontvangt je partner een partnerpensioen. Je partner ontvangt deze uitkering zolang hij/zij leeft. De hoogte van het pensioen hangt af van het moment waarop je overlijdt:

 • Werk je op het moment van overlijden bij UWV? Dan ontvangt je partner 70% van het ouderdomspensioen dat je had kunnen bereiken als je tot je pensioendatum had opgebouwd.
 • Stop je met werken bij UWV vóór je met pensioen gaat? Dan ontvangt je partner het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd tot het moment dat je stopt met werken bij UWV. Je kunt er bij uitdiensttreding voor kiezen een deel van je opgebouwde ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen dat bij je overlijden direct tot uitkering komt, ongeacht het moment waarop je overlijdt.
 • Ben je met pensioen op het moment van overlijden? Dan ontvangt je partner een partnerpensioenuitkering. De hoogte van de partnerpensioenuitkering is afhankelijk van de keuzes die je gemaakt hebt toen je met pensioen ging. De hoogte van het partnerpensioen bedraagt standaard 35% van het ouderdomspensioen.

Voorwaarden partnerpensioen

Om in aanmerking te komen voor partnerpensioen moeten jij en je partner voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • jullie zijn getrouwd; of
 • jullie hebben een geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand; of
 • jij en je partner:
  • zijn geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn; en
  • hebben het partnerschap bij de notaris in een akte vastgelegd. In deze akte staat dat je partner de begunstigde is voor het partnerpensioen; en
  • wonen op het moment dat je overlijdt langdurig samen volgens het bevolkingsregister (gezamenlijke huishouding).

Voldoen jullie niet aan deze voorwaarden, dat ontvangt je partner geen partnerpensioen.

Wezenpensioen

Je kinderen krijgen wezenpensioen tot zij 18 jaar worden als je overlijdt tijdens of na je dienstverband bij UWV. Dit geldt ook nadat je met pensioen bent gegaan. Als je kinderen het grootste deel van de tijd studeren krijgen ze tot uiterlijk hun 27ste wezenpensioen.

De hoogte van het wezenpensioen hangt af van het moment waarop je overlijdt:

 • Werk je op het moment van overlijden bij UWV? Dan is het wezenpensioen 14% van het ouderdomspensioen dat je zou hebben opgebouwd als je tot je pensioendatum had opgebouwd.
 • Stop je met werken bij UWV vóór je met pensioen gaat? Dan ontvangt je kind het wezenpensioen dat je hebt opgebouwd tot het moment dat je stopt met werken bij UWV.
 • Ben je met pensioen op het moment van overlijden? Dan is het wezenpensioen 14% van het pensioen dat je tot je pensioendatum hebt opgebouwd.

Voorwaarden wezenpensioen

Wezenpensioen geldt voor kinderen, voor stiefkinderen en voor pleegkinderen. Voorwaarde is wel dat deze kinderen in belangrijke mate door jou werden onderhouden. In de regel zal je dan ook kinderbijslag voor je kind(eren) ontvangen.