Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Partnerpensioen

Als u overlijdt, ontvangt uw partner misschien een partnerpensioen. Uw partner ontvangt deze uitkering zolang hij/zij leeft.

Uw keuzes toen u met pensioen ging, bepalen de hoogte van de partnerpensioenuitkering. De hoogte van het partnerpensioen is standaard 35% van het ouderdomspensioen

Voor partnerpensioen moeten u en uw partner voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Jullie zijn getrouwd.
  • Of jullie hebben een geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand.
  • Of u en uw partner:
    • zijn geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn;
    • en hebben het partnerschap bij de notaris in een akte vastgelegd. In deze akte staat dat uw partner de begunstigde is voor het partnerpensioen;
    • en wonen op het moment dat u overlijdt langdurig samen volgens het bevolkingsregister (gezamenlijke huishouding). 

Gelden deze voorwaarden niet voor uw situatie? Dan ontvangt uw partner geen partnerpensioen.