Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Trouwen of samenwonen

 

Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn voor de pensioenregeling van Pensioenfonds UWV hetzelfde.

Kies je situatie. Ontdek de gevolgen van trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap voor je pensioen.

Wie wordt gezien als partner?

Onder het begrip partner wordt in de pensioenregeling verstaan:

1. je huwelijkspartner;
2. je partner met wie je je als partner hebt laten registreren bij de burgerlijke stand;
3. je partner met wie je samenwoont, als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de samenwonende partner is geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn;
  • je partnerschap is bij de notaris in akte vastgelegd. In deze akte heb je jouw partner als begunstigde voor je partnerpensioen aangewezen;
  • je hebt volgens het bevolkingsregister op het moment van overlijden minimaal een half jaar samengewoond.

Ik werk bij UWV

Ga je trouwen? Of ga je bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap aan? Je partner is automatisch de ontvanger van het partnerpensioen. 

Bij je overlijden keert het pensioenfonds het verzekerde partnerpensioen uit aan je partner. 

Wil je zaken anders regelen? Neem dan contact op met de notaris. Denk als je gaat trouwen ook na of je aanvullende verzekeringen wilt afsluiten bij Pensioenfonds UWV. 

Zijn jullie niet getrouwd of hebben jullie geen geregistreerd partnerschap?

Dan moeten jij en je partner voor partnerpensioen voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • Jullie zijn geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn; en
  • Jullie hebben het partnerschap bij de notaris in een akte vastgelegd. In deze akte staat dat je partner de begunstigde is voor het partnerpensioen; en
  • Jullie wonen op het moment dat je overlijdt langdurig samen volgens het bevolkingsregister (gezamenlijke huishouding).

Voldoen jullie niet aan deze voorwaarden, dat ontvangt je partner geen partnerpensioen.

Heb je met je partner een samenlevingscontract afgesloten? Meld dan je partner aan bij het pensioenfonds. Gebruik daarvoor dit formulier.

Ik werk niet meer bij UWV

Ga je trouwen, een geregistreerd partnerschap aan of samenwonen nadat je uit dienst bent gegaan? Dan heeft dit geen gevolgen voor het ouderdomspensioen dat je bij Pensioenfonds UWV hebt opgebouwd.

Je hebt tijdens je loopbaan bij UWV ook partnerpensioen opgebouwd. Partnerpensioen is een levenslange uitkering aan je partner als je na je pensioendatum komt te overlijden. Je partner ontvangt partnerpensioen als jullie: 

  • gaan trouwen;
  • een geregistreerd partnerschap aangaan;
  • of gaan samenwonen. 

Als je komt te overlijden kan je partner aanspraak maken op partnerpensioen.

Ik ben gepensioneerd

Gaat u trouwen, een geregistreerd partnerschap aan of samenwonen? Neemt u deze stappen nadat uw pensioenuitkering is ingegaan? Dan heeft dat geen gevolgen voor uw pensioen. Bij uw overlijden kan uw partner geen aanspraak maken op partnerpensioen. 

Mijn partner heeft bij UWV gewerkt

Ontvangt u een partnerpensioenuitkering via Pensioenfonds UWV? Gaat u opnieuw trouwen, een geregistreerd partnerschap aan of samenwonen? Dan heeft dat geen gevolgen voor uw partnerpensioenuitkering. Als uw achternaam verandert, moet u dit wel doorgeven aan het pensioenfonds.


Berekening tijdelijk partnerpensioenverzekering

Je kunt via het fonds een tijdelijk partnerpensioenverzekering afsluiten. Je betaalt dan een jaarpremie waarvan elke maand 1/12e wordt ingehouden op je salaris.

Leeftijd deelnemer Premie als % van het verzekerd bedrag
Jonger dan 30 jaar 0,2%
30 tot 39 jaar 0,5%
40 tot 49 jaar 1,4%
50 tot 65 jaar 3,2%


Voorbeeld: je bent 45 jaar.

Voor een verzekerd bedrag van € 15.496,- (100%) betaal je € 216,94 per jaar, dat is € 18,08 per maand. Voor een verzekerd bedrag € 7.748 is dat de helft hiervan; dus € 108,47 per jaar en € 9,04 per maand.

 

Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat