Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Uit elkaar

 

Als er een einde aan je relatie komt, heeft dat grote gevolgen voor je pensioen. Onder relatie verstaan we een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst, huwelijk of geregistreerd partnerschap.

In het volgende overzicht lees je meer over de gevolgen voor je pensioen.

Ik werk bij UWV

Je ex-partner heeft recht op de helft van je ouderdomspensioen. Je hebt het ouderdomspensioen opgebouwd tijdens je huwelijk of een geregistreerd partnerschap.

Je kunt met je ex-partner andere afspraken maken. Deze afspraken moeten jullie vastleggen in het scheidingsconvenant.

Jij of je ex-partner moet binnen twee jaar de pensioenuitvoerder inlichten. Over de scheiding en over eventuele andere afspraken. Alleen dan krijgt je ex-partner een deel van het ouderdomspensioen.

Let op: 

Je ex-partner heeft ook recht op partnerpensioen. We noemen dit ook wel 'bijzonder' partnerpensioen.Je bouwt partnerpensioen op tot de datum van de echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoef je niets te doen. Doet je ex-partner afstand van het recht op partnerpensioen? Dan moet je Pensioenfonds UWV informeren.

Let op: 

 • Koppels die ongetrouwd samenwonen hebben geen recht op een deel van het ouderdomspensioen.
 • Koppels die ongetrouwd samenwonen moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen. 
 • Koppels die ongetrouwd samenwonen kunnen recht hebben op partnerpensioen. Klik hier voor meer informatie. 
 • Het einde van je samenlevingscontract meld je bij ons fonds met dit formulier.

Ik werk niet meer bij UWV

Je ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen. Je hebt het ouderdomspensioen opgebouwd tijdens je huwelijk of een geregistreerd partnerschap.

Je kunt met je ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten jullie vastleggen in het scheidingsconvenant.

Jij of je ex-partner moet binnen twee jaar de pensioenuitvoerder inlichten. Over de scheiding en over eventuele afwijkende afspraken. Alleen dan krijgt je ex-partner een deel van het ouderdomspensioen.

Let op: 

Je ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen. Je bouwt partnerpensioen op tot de datum van de echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoef je niets te doen.

Doet je ex-partner afstand van het recht op partnerpensioen? Dan moet je Pensioenfonds UWV informeren.

Let op: 

 • Koppels die ongetrouwd samenwonen hebben geen recht op een deel van het ouderdomspensioen.
 • Koppels die ongetrouwd samenwonen moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.
 • Koppels die ongetrouwd samenwonen kunnen recht hebben op partnerpensioen. Klik hier voor meer informatie.
 • Het einde van je samenlevingscontract meld je bij ons fonds met dit formulier.

Ik ben met pensioen

Uw ex-partner heeft recht op de helft van uw ouderdomspensioen. U heeft het ouderdomspensioen opgebouwd tijdens uw huwelijk of een geregistreerd partnerschap.

U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moet u vastleggen in het scheidingsconvenant.

U of uw ex-partner moet binnen twee jaar de pensioenuitvoerder inlichten. Over de scheiding en over eventuele afwijkende afspraken. Alleen dan krijgt uw ex-partner een deel van het ouderdomspensioen.

Let op: 

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen. U bouwt partnerpensioen op tot de datum van de echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen.

Doet uw ex-partner afstand van het recht op partnerpensioen? Dan moet u het Pensioenfonds UWV informeren.

Let op: 

 • Koppels die ongetrouwd samenwonen hebben geen recht op een deel van het ouderdomspensioen.
 • Koppels die ongetrouwd samenwonen moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.
 • Koppels die ongetrouwd samenwonen kunnen recht hebben op partnerpensioen. Klik hier voor meer informatie
 • Het einde van je samenlevingscontract meld je bij ons fonds met dit formulier.

Rekenvoorbeeld

Johan Bootsma had van 1 augustus 2005 tot 1 augustus 2015 een geregistreerd partnerschap met Klaas Bakker. Zowel Johan als Klaas hebben in deze periode ouderdomspensioen opgebouwd. Bij Johan gaat het om een bedrag van € 6.000,-; bij Klaas om een bedrag van € 8.000,-. Op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) hebben beide ex-partners recht op 50% van het (tijdens het partnerschap) opgebouwde pensioen van de andere partner. Klaas krijgt dus € 3.000,- van Johan en Johan krijgt € 4.000,- van Klaas. Hun pensioensituatie ziet er dan als volgt uit:

Ouderdomspensioen Johan

 • Eigen pensioen:  € 6.000,- - € 3.000,- = € 3.000,-
 • 50% pensioen Klaas: € 4.000,-

Totaal: € 7.000,-

Ouderdomspensioen Klaas

 • Eigen pensioen: € 8.000,- - € 4.000,- = € 4.000,-
 • 50% pensioen Johan: € 3.000,-

Totaal: € 7.000,-

Wat moet je doen?

Als je uit elkaar gaat, heeft dat invloed op je pensioen. In de wet is geregeld dat je ex-partner recht heeft op een deel van je pensioen. Het pensioenfonds kan dit deel uitbetalen aan je ex-partner als je met pensioen gaat.

Pensioenfonds UWV kan de afspraken die je maakt uitvoeren. Je moet daarvoor het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen’ invullen en binnen 2 jaar na de scheiding aan ons opsturen. Stuur je het formulier later terug, dan moet je de betaling onderling regelen.