Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Wat doet het fonds

 

Pensioenfonds UWV zorgt dat medewerkers, oud-medewerkers, gepensioneerden en nabestaanden het pensioen krijgen waar ze recht op hebben.

Het pensioenfonds is een onafhankelijke stichting. De stichting heeft een eigen bestuur dat de koers van het fonds zelfstandig bepaalt.

Het bestuur van Pensioenfonds UWV besteedt de pensioenadministratie en vermogensbeheer uit aan partijen buiten het fonds.

Deze partijen zijn:

De pensioenuitvoeringskosten zijn per deelnemer en pensioengerechtigde € 152.

De vermogensbeheerkosten zijn 0,38% van het belegd vermogen.

Meer informatie over de kosten voor uitvoering vindt u in het jaarverslag.  
 

Pensioenadministratie

Het bestuur van Pensioenfonds UWV heeft de pensioenadministratie uitbesteed aan de hierin gespecialiseerde uitvoeringsorganisatie TKP Pensioen BV. Hoewel de administratie dus door TKP wordt uitgevoerd, houdt het pensioenfonds continu zicht op wat er speelt. Zo legt TKP periodiek verantwoording af over de werkzaamheden die ze voor het pensioenfonds uitvoert. 

In de overeenkomst tussen het pensioenfonds en TKP is vastgesteld dat TKP vertrouwelijk omgaat met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden dan ook alleen voor de uitvoering van de pensioenregeling gebruikt. 

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden houdt TKP zich aan het beleid, de statuten, de huishoudelijke regelingen en pensioenreglementen van het pensioenfonds. Bovendien voert TKP zijn werkzaamheden volgens de huidige wet- en regelgeving uit.

Vermogensbeheer

Voor de opbouw van de pensioenen van UWV-medewerkers leggen werkgevers en werknemers maandelijks premies in. Het geld dat op deze manier wordt ingelegd is echter niet voldoende om het ouderdomspensioen te betalen dat in het pensioenreglement wordt beoogd. Om op de pensioendatum van een deelnemer wél genoeg vermogen te hebben, wordt het ingelegde geld belegd.

Net als de pensioenadministratie besteedt Pensioenfonds UWV het vermogensbeheer uit. De adviserende en coördinerende taken van het vermogensbeheer worden namelijk uitgevoerd door Kempen Capital Management (KCM).

KCM voert conform de eisen van het pensioenfonds de dagelijkse regie over de uitvoering van het beleggingsbeleid. Daarnaast houdt KCM toezicht op de verschillende vermogensbeheerders die elk een gedeelte van het totale pensioenfondsvermogen beleggen. 

De werkzaamheden van zowel KCM als de vermogensbeheerders zijn contractueel vastgelegd. Zo moeten de vermogensbeheerders zich vanuit het contract houden aan het maatschappelijke verantwoorde beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV.

 

Geef je mening