2019 in één oogopslag

Weten hoe ons fonds ervoor staat? Wat veranderde in 2019 en wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen? Antwoorden vind je in het jaarverslag 2019.

Ontvangen (feitelijke) premie

Beleidsdekkingsgraad 2019

beleidsdekkingsgraad

Ingegane pensioenen

Aantal deelnemers

Aantal gepensioneerden

Aantal gewezen deelnemers

Gemiddeld rendement

Samenstelling beleggingsportefeuille

Herstelplan


Maatschappelijk
verantwoord beleggen


Uitvoeringskosten per deelnemer en pensioengerechtigde


Jouw pensioen in
goede handen


Balansresultaat


Volledig jaarverslag

Dit is de verkorte versie van het jaarverslag 2019. Het verkorte jaarverslag is met veel zorg gemaakt. Je kunt er echter geen rechten aan ontlenen.