Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Met pensioen gaan

 

Vanaf je pensionering ontvang je een ouderdomspensioen. Dat pensioen heb je opgebouwd bij UWV en andere werkgevers. 

Daarnaast ontvang je een AOW-uitkering, zodra je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Deze uitkering loopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van de overheid. 

De SVB stuurt je automatisch een formulier om een AOW-uitkering aan te vragen. Het formulier krijg je een half jaar voordat je de AOW-leeftijd bereikt.

Misschien heb je daarnaast zelf nog gezorgd voor aanvullende inkomsten, bijvoorbeeld via Individueel Pensioenbeleggen.

Vanaf 1 januari 2015 kun je geen premie inleggen bij Individueel Pensioenbeleggen. Deed je mee aan deze regeling? De belegging van kapitaal loopt door. 

Eerder of later met pensioen

Het ouderdomspensioen gaat standaard in op 67-jarige leeftijd. Je kunt ook eerder (vanaf 55 jaar of vanaf 60 jaar in deeltijd) met pensioen.

Daarnaast is het vanaf 1 april 2017 ook mogelijk om later met pensioen te gaan. Dit kan tot uiterlijk de eerste van de maand waarin je de AOW-leeftijd bereikt. 

Je hebt het moment waarop je daadwerkelijk met pensioen gaat dus voor een groot deel zelf in de hand.

Wat moet je doen?
Wil je eerder met pensioen gaan dan de standaard pensioenleeftijd? Neem dan uiterlijk 3 maanden voor die tijd contact op met de Pensioendesk van Pensioenfonds UWV. Wij sturen je dan het aanvraagformulier voor je pensioenuitkering.


Extra tijdelijk pensioen

Als je eerder met pensioen wilt, hoe overbrug je dan de periode totdat je AOW ingaat?

Je kunt met een deel van je levenslange ouderdomspensioen extra tijdelijk pensioen inkopen (AOW-compensatie) voor de periode dat je nog geen AOW ontvangt.

Als je hiervoor kiest, wordt je levenslange ouderdomspensioen wel iets lager. 

In 2019 kun je maximaal een AOW-compensatie van € 1.723,12 per maand inkopen (dit is tweemaal de AOW-uitkering voor een gehuwde).

Wil je zien wat het voor je pensioen betekent om het gemis aan AOW op te vangen? Kijk dan in het pensioendashboard.

Deeltijdpensioen

Je kunt vanaf je 60ste voor een deel met pensioen. In dat geval blijf je dus voor een deel  werken en ga je voor een deel met pensioen. Een voordeel van deeltijdpensioen is dat je meer tijd krijgt voor andere dingen.

Deeltijdpensioen werkt als volgt: je besluit - in overleg met je werkgever - om minder te gaan werken, bijvoorbeeld één dag per week. Tegelijkertijd laat je voor één dag per week je pensioen ingaan. Met je pensioenuitkering vang je je inkomensachteruitgang op. 

Er is nog een extra voordeel: als je met deeltijdpensioen gaat, kun je alvast een beetje  wennen aan de nieuwe levensfase die straks ingaat: je pensioen.

Natuurlijk bouw je in de periode dat je met deeltijdpensioen bent minder pensioen op dan als je volledig blijft doorwerken. Je bouwt immers over minder dagen pensioen op. Bovendien laat je een deel van je pensioen eerder ingaan, dus je pensioen na je deeltijdpensioen wordt lager. 

Hoog/laag pensioen

De naam zegt het al: met een hoog/laag-pensioen kun je je pensioen in hoogte laten variëren. Dit houdt in dat je eerst een periode een hogere uitkering ontvangt en daarna levenslang een lagere uitkering. Je kunt voor minimaal een jaar en maximaal tien jaar een hogere pensioenuitkering kiezen. Voor het partnerpensioen heeft deze keuze geen gevolgen. 

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Hoe ziet het inkomen voor je partner eruit als je overlijdt? Verwacht je dat het voor hem/haar lastig wordt om rond te komen? Dan kun je ervoor kiezen om een deel van je ouderdomspensioen te ruilen voor extra partnerpensioen. Je ouderdomspensioen wordt daardoor lager.                        
Ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen kan op twee momenten. Als je uit dienst gaat, of als je met pensioen gaat.

  • Je gaat uit dienst. Kies je er dan voor om een deel van je ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen? Dan krijgt je partner bij je overlijden een partnerpensioen - ongeacht het moment waarop je overlijdt. Als je overlijdt na je pensioendatum, ontvangt je partner een partnerpensioen van 35% van je ouderdomspensioen.
  • Je gaat met pensioen. De hoogte van het partnerpensioen bij je overlijden na je pensioendatum is standaard 35% van je ouderdomspensioen. Na de ruil gaat het om een partnerpensioenuitkering van 70% van je lagere ouderdomspensioen.

Belangrijk: Ga je uit dienst en kies je niet voor het ruilen van ouderdomspensioen voor partnerpensioen? Dan heeft je partner geen recht op partnerpensioen als je zou overlijden vóór je pensioendatum.

Het ruilen van ouderdomspensioen voor partnerpensioen is een eenmalige keuze. Je kunt je keuze niet meer ongedaan maken. Meer informatie over partnerpensioen

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Heb je op het moment van pensioneren geen partner? Dan wordt je partnerpensioen automatisch omgezet in ouderdomspensioen als je met pensioen gaat. Het kan verstandig zijn (een deel) van het partnerpensioen om te ruilen als je wél een partner hebt. Bijvoorbeeld als je partner zelf een goed pensioen heeft opgebouwd.

Heb je een partner? Dan is het ruilen van partnerpensioen voor ouderdomspensioen alleen mogelijk als hij of zij daarmee akkoord gaat.

Ook belangrijk: het ruilen van partnerpensioen voor ouderdomspensioen is een eenmalige keuze. Je kunt later niet meer terugkomen op die keuze.