Overslaan en naar inhoud gaan

Niet tevreden? Vertel het ons.

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Dat is vervelend, maar we horen graag waarom. Vaak kunnen we het probleem dan meteen samen oplossen. Je kunt ook een klacht indienen.

Vertel ons waar je ontevreden over bent

Een klacht indienen

Als je niet tevreden bent, kun je een formele klacht indienen. We vertellen je wat je van ons kunt verwachten en wanneer.

Meld je klacht telefonisch, per e-mail of brief

Je kunt je klacht telefonisch melden, of per e-mail of brief. Vertel ons waarover je niet tevreden bent en waarom. Geef ook je adres en telefoonnummer door.

We bevestigen je klacht binnen 5 werkdagen

We laten je schriftelijk weten dat we je klacht hebben ontvangen.

We beantwoorden je klacht schriftelijk binnen 20 werkdagen

Meestal krijg je binnen 20 werkdagen een antwoord. Het kan zijn dat we meer tijd nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat we iets uit moeten zoeken. Dan laten we je weten wanneer je antwoord krijgt.

Wat je kunt doen als je het niet met ons eens bent

We hopen natuurlijk dat je je kunt vinden in ons antwoord. Als dat niet zo is, kun je een van de volgende twee dingen doen:

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening of je behandeling?
1. Richt je e-mail of brief aan het bestuur van Pensioenfonds UWV.

2. Geef duidelijk aan waarom je niet tevreden bent.

3. Je krijgt binnen 4 weken antwoord van ons. 
Ben je het niet eens met ons besluit over je klacht?

Ben je het niet eens met het besluit op je klacht en vind je dat het fonds het pensioenreglement en statuten niet juist heeft toegepast in jouw specifieke situatie? Dan kun je in beroep. Er is dan sprake van een geschil tussen jou en het fonds. Geschillen worden behandeld door de Commissie van Beroep. 

1. Richt je e-mail of brief aan de Commissie van Beroep van Pensioenfonds UWV.

2. Geef duidelijk aan waarom je het niet eens bent met ons antwoord.

3. De Commissie stuurt jouw beroep naar het pensioenfonds. Het pensioenfonds moet binnen 2 maanden reageren. Je krijgt een kopie van de reactie.

4. Daarna doet de Commissie binnen 2 maanden uitspraak. Mogelijk krijg je een uitnodiging om je standpunt te komen toelichten. 

5. Het pensioenfonds besluit binnen twee maanden na de uitspraak van de Commissie of zij het advies opvolgt of hier gemotiveerd van afwijkt. 

Kom je er niet uit? Bel ons op (050) 582 79 77 en we leggen we je uit of het in jouw geval over een klacht of een geschil gaat en wat je kunt doen.

Naar de Ombudsman Pensioenen of de rechtbank

Je hebt onze interne klachten- en geschillenprocedure doorlopen. En je bent het niet eens met de uitspraak van de Commissie van Beroep?

  • Dan kun je naar de Ombudsman Pensioenen.
  • Ben je het niet eens met de uitspraak van de Commissie van Beroep of met het advies van Ombudsman Pensioenen? Dan kun je naar de rechtbank. Je kunt trouwens ook direct naar de rechtbank. Dus zonder dat je bij de Ombudsman Pensioenen bent geweest.

Meer weten?