Overslaan en naar inhoud gaan

Niet tevreden? Vertel het ons.

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Dat is vervelend, maar we horen graag waarom. Vaak kunnen we het probleem dan meteen samen oplossen.

Vertel ons waar je ontevreden over bent

Een klacht indienen

Als je niet tevreden bent, kun je een klacht indienen. We vertellen je wat je van ons kunt verwachten en wanneer.

Meld je klacht telefonisch, per e-mail of brief

Je kunt je klacht telefonisch melden, of per e-mail of brief. Vertel ons waarover je niet tevreden bent en waarom. Geef ook je adres en telefoonnummer door.

We bevestigen je klacht binnen 5 werkdagen

We laten je schriftelijk weten dat we je klacht hebben ontvangen.

We beantwoorden je klacht schriftelijk binnen 20 werkdagen

Meestal krijg je binnen 20 werkdagen een antwoord. Het kan zijn dat we meer tijd nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat we iets uit moeten zoeken. Dan laten we je weten wanneer je antwoord krijgt.

Wat je kunt doen als je het niet met ons eens bent

We hopen natuurlijk dat je je kunt vinden in ons antwoord. Als dat niet zo is, kun je een van de volgende twee dingen doen:

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening of je behandeling?
1. Richt je e-mail of brief aan het bestuur van Pensioenfonds UWV.

2. Geef duidelijk aan waarom je niet tevreden bent.

3. Je krijgt binnen 4 weken antwoord van ons. 
Ben je het niet eens met ons besluit over je klacht?

Ben je het niet eens met het besluit op je klacht en vind je dat het fonds het pensioenreglement en statuten niet juist heeft toegepast in jouw specifieke situatie? Dan kun je in beroep. Er is dan sprake van een geschil tussen jou en het fonds. Geschillen worden behandeld door de Commissie van Beroep. 

1. Richt je e-mail of brief aan de Commissie van Beroep van Pensioenfonds UWV.

2. Geef duidelijk aan waarom je het niet eens bent met ons antwoord.

3. De Commissie stuurt jouw beroep naar het pensioenfonds. Het pensioenfonds moet binnen 2 maanden reageren. Je krijgt een kopie van de reactie.

4. Daarna doet de Commissie binnen 2 maanden uitspraak. Mogelijk krijg je een uitnodiging om je standpunt te komen toelichten. 

5. Het pensioenfonds besluit binnen twee maanden na de uitspraak van de Commissie of zij het advies opvolgt of hier gemotiveerd van afwijkt. 

Kom je er niet uit? Bel ons op (050) 582 79 77 en we leggen we je uit of het in jouw geval over een klacht of een geschil gaat en wat je kunt doen.

Naar de Geschilleninstantie Pensioenfondsen of naar de rechter

Heb je alles gedaan, maar ben je het nog niet eens met het antwoord van het bestuur? Dan kun je 2 dingen doen:  

  1. Je gaat naar Geschilleninstantie Pensioenfondsen. De geschilleninstantie is onafhankelijk en kost je niets. 
    Of
  2. Je gaat naar de rechter. Hieraan zijn wél kosten verbonden.

Je kunt eerder naar de Geschilleninstantie:

  • Je hebt na 12 weken helemaal niets van ons gehoord. Dan gaat er echt iets fout, want normaal krijg je binnen 15 werkdagen antwoord van ons. Neem gerust nog even contact met ons op. Maar je kunt ook meteen naar de Geschilleninstantie.
  • Je hebt 10 weken na de ontvangstbevestiging alleen van ons gehoord dat we extra tijd nodig hebben. Neem eerst gerust nog even contact met ons op. Maar je kunt ook meteen naar de Geschilleninstantie.
     

Meer weten?