Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Privacy statement

Pensioenfonds UWV respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website(s). Eventuele gegevens die u, via deze website, aan Pensioenfonds UWV verstrekt, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u te kunnen informeren over uw persoonlijke situatie waarbij Pensioenfonds UWV en TKP Pensioen (beheerder van onze pensioenadministratie) zich conformeren aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van uw pensioenregeling.

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Op de cookies die TKP Pensioen verwerkt is het cookiebeleid van toepassing.

Deze site bevat links naar andere internetpagina’s. Dit privacy statement heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s. Pensioenfonds UWV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.

Pensioenfonds UWV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze site bezoekt.

Gegevens die u aan UWV Pensioen BV verstrekt via deze site worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. TKP Pensioen BV conformeert zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

English

Data issued to TKP Pensioen BV via this site will be treated carefully and confidentially. TKP Pensioen BV conforms to the Personal Data Protection Act.