Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek toont aan: zo denken jullie over risico’s bij beleggen


Pensioenfonds UWV wil een zo hoog mogelijk pensioen bieden aan iedereen die werkt of heeft gewerkt bij UWV. Als een pensioenfonds alleen spaart, dan valt het pensioen lager uit of moet er meer pensioenpremie betaald worden. Door zorgvuldig te beleggen, halen we een hoger rendement en kunnen we een goed pensioen tegen betaalbare premies blijven bieden. Tegelijkertijd willen we niet onnodig veel risico lopen. Hoe kijken jullie tegen risico’s aan? Zou jullie andere keuzes maken? Als wij weten wat jullie willen, kunnen wij ons pensioen- en beleggingsbeleid aanpassen aan jullie wensen. Daarom deden wij een onderzoek naar jullie risicobereidheid en de algemene waardering voor ons pensioenfonds. Via een steekproef stuurden we een vragenlijst naar actieve deelnemers, gepensioneerden en deelnemers die in het verleden pensioen bij ons opbouwden. De onderzoeksresultaten zijn nu bekend.

De belangrijkste resultaten op een rij

 • Jullie waarderen Pensioenfonds UWV met een 7 en een 7,6
  In het onderzoek is gekeken naar de band die men voelt met het fonds. Gepensioneerden zijn het meest positief over Pensioenfonds UWV en slapers nemen wat meer afstand. Actieve deelnemers waarderen ons pensioenfonds met een 7 en gepensioneerden met een 7,6. Men voelt zich redelijk thuis en heeft gevoel dat hun pensioen in goede handen is. Ouderen zijn positiever dan jongeren. Ook hebben respondenten meer vertrouwen in ons pensioenfonds dan in het Nederlandse pensioenstelsel in het algemeen.
 • Driekwart kiest voor een ‘onzeker’ pensioen 
  De (oud)UWV-er begrijpt heel goed dat risico nemen nodig is voor een goed pensioen en wil dit ook. Ten opzichte van respondenten bij andere ondernemingspensioenfondsen wil de (oud)UWV-er iets minder risico. Vrouwen kiezen vaker voor zekerheid dan mannen. Maar als je mag kiezen tussen een zeker pensioen van 50% van je gemiddelde salaris of een onzekere 70%, dan kiest driekwart van onze respondenten voor de onzekere 70%. De risico’s van inflatie, levensverwachting en beleggingsresultaten worden daarbij begrepen en geaccepteerd. De groep die kiest voor een vast bedrag geeft aan behoefte te hebben aan zekerheid en accepteren daarbij een lager pensioen.
 • Premie voor pensioen: meer betalen als dat nodig is
  Twee derde van de respondenten is bereid om een hogere premie te betalen als dit bij de huidige lage rente nodig is om het pensioen op peil te houden. Bij jongeren is het animo hiervoor lager.
 • De verwachte uitkering: blijven leven zoals je gewend bent
  De voorkeur gaat uit naar voorspelbaarheid van pensioen én niet te veel schommelingen in de uitkering. Kunnen blijven leven zoals je dat nu gewend bent, is een zeer belangrijke waarde. Voor jongere deelnemers is een verwachte uitkering van minimaal 65% van het huidige netto inkomen inclusief AOW gewenst, en bij slecht weer is 40% nog acceptabel. Voor deelnemers vanaf 50 jaar is dit respectievelijk 85% en 55%.
 • Een lange uitsmeerperiode bij eventuele verlaging
  Als het gaat om een eventuele verlaging, zien we bij de gepensioneerden voorkeur voor het uitsmeren van verlaging over een periode van tien jaar. Dit komt voort uit de keuze voor een gemiddelde uitkering en een gemiddeld risico.
 • Solidariteit
  Tot slot is gekeken naar solidariteit tussen de verschillende groepen. Samen tegenvallers opvangen wordt breed gedragen. Jongeren zijn meer solidair dan gepensioneerden.


  Onze conclusies

 • Meer beleggen in zakelijke, risicovolle waarden en aandacht voor uitleg
  Als we de uitkomsten vertalen naar het beleggingsbeleid zou Pensioenfonds UWV voor 45 % in zakelijke, meer risicovolle waarden moeten beleggen. Op dit moment zit het pensioenfonds aan deze grens. Als pensioenfonds gaan we de resultaten van dit onderzoek tegen ons beleggingsbeleid aanhouden en meer aandacht besteden aan het uitleggen van bepaalde keuzes die we maken.
 • Aandacht voor misverstanden in onze communicatie
  Verder blijkt er een aantal misverstanden te bestaan die ertoe leiden dat respondenten (ten onrechte) minder risico willen nemen dan hoeft. Ook hier gaan we in onze communicatie aandacht aan besteden. Zo is het belangrijk om uit te leggen dat deelnemers niet betalen voor de huidige gepensioneerden en dat ze niet bang hoeven zijn om straks met lege handen te staan omdat er dan te weinig werkenden zouden zijn die premie betalen.
 • Meer informeren over de persoonlijke situatie
  Over de communicatie van Pensioenfonds UWV is men te spreken. Maar onze respondenten geven aan meer te willen weten over de persoonlijke pensioensituatie, het recente pensioenakkoord en wat dat voor de persoonlijke situatie gaat betekenen, ons (maatschappelijk verantwoord) beleggingsbeleid en onze positie in de discussie over de lage rente.

Meer weten over het onderzoek?  
Het volledige onderzoeksrapport van onderzoeksbureau Motivaction staat niet online. Wel kun je bij interesse het rapport bij ons opvragen. Heb je verder nog vragen of opmerkingen, dan mag je ons ook altijd bellen of mailen via:
(050) 582 79 77 of info@uwvpensioen.nl.