Overslaan en naar inhoud gaan

Arbeidsongeschikt

Je werkt bij UWV en je wilt weten wat er voor je pensioen is geregeld als je arbeidsongeschikt raakt. Het antwoord is: je blijft pensioen bij ons opbouwen als je arbeidsongeschikt raakt. Mogelijk krijg je een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Je blijft pensioen opbouwen

Als je arbeidsongeschikt raakt, blijf je pensioen bij ons opbouwen:  

  • Over het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Wij betalen de premie.
  • Over het deel dat je (mogelijk) nog werkt. Jij en je werkgever betalen de premie.

Een voorwaarde is wel dat je pensioen bij ons opbouwde op het moment dat je arbeidsongeschikt werd.

Hoeveel je opbouwt hangt af van je situatie

Wij betalen de pensioenopbouw over het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Hoeveel we betalen, hangt af van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent.

Percentage dat je arbeidsongeschikt bentPercentage pensioenopbouw dat wij betalen
80% - 100%70%
65% - 80%50,75%
55% - 65%42%
45% - 55%35%
35% - 45%28%
minder dan 35%  0%

Mogelijk krijg je arbeidsongeschiktheidspensioen

Verdien je meer dan € 71.628 bruto per jaar (bedrag 2024)? Dan krijg je een arbeidsongeschiktheidspensioen. Je krijgt arbeidsongeschiktheidspensioen over het deel van je bruto jaarloon dat hoger is dan € 71.628. Hoeveel je precies krijgt, hangt af van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent.

Percentage dat je arbeidsongeschikt bentPercentage dat je krijgt van je bruto jaarloon hoger dan € 71.628 
80% - 100%70%
65% - 80%50,75%
55% - 65%42%
45% - 55%35%
35% - 45%28%

Hoe lang krijg je arbeidsongeschiktheidspensioen?

  • Werd je voor 1 januari 2014 arbeidsongeschikt? Dan krijg je arbeidsongeschiktheidspensioen tot je 65ste.
  • Werd je na 1 januari 2014 arbeidsongeschikt? Dan krijg je arbeidsongeschiktheidspensioen zolang je een WIA-uitkering krijgt of tot je 67ste. 

Extra inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Je kunt een aanvullend inkomen verzekeren voor als je arbeidsongeschikt wordt. Je krijgt dan extra inkomen als aanvulling op je WIA-uitkering.

Andere regels als je voor 2009 arbeidsongeschikt werd

Werd je voor 2009 arbeidsongeschikt? Dan bouw je misschien geen pensioen op over het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Mogelijk heb je hier alsnog recht op. We zoeken het graag voor je uit. Neem contact met ons op