Financiële situatie

Je wilt weten wat onze financiële situatie is. We kijken naar de dekkingsgraad om te bepalen hoe het financieel met ons gaat. Op deze pagina lees je hoe hoog onze dekkingsgraad is en wat dat betekent voor de pensioenen.

In het kort: kans op verlaging in 2020

 • Onze dekkingsgraad is te laag. 
 • Door de alsmaar dalende rente blijft onze dekkingsgraad ook dalen.
 • Als de dekkingsgraad op 31 december 2019 nog steeds onder 104,3% is, ontkomt het fondsbestuur er niet aan om in 2020 alle pensioenen te verlagen.
 • Het gaat om de pensioenen die we op dit moment al uitkeren en de pensioenen van de werkenden die bij ons pensioen opbouwen en die we nog niet uitkeren.
 • We hebben een herstelplan. Daarin staat hoe we weer financieel gezond verwachten te worden.

Pensioenakkoord kan gevolgen hebben

Daarnaast hebben we te maken met afspraken uit het nieuwe pensioenakkoord. In het nieuwe pensioenakkoord is er sprake van een dekkingsgraad van 100% bij een eventuele verlaging van de pensioenen.

Het is op dit moment nog niet bekend hoe de overheid die nieuwe regels voor verlaging van pensioen gaat vormgeven. Maar het lijkt er op dat een eventuele verlaging ervoor moet zorgen dat de dekkingsgraad weer op 100% komt.

Vóór het pensioenakkoord was die ondergrens 104,3%. In dat geval is een eventuele verlaging dus minder dan vóór het pensioenakkoord.

Dekkingsgraad bepaalt de financiële situatie 

We kijken naar de dekkingsgraad om te bepalen hoe het financieel met ons gaat. De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

 • het geld dat we hebben én
 • het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Nu en later.

Kortom: als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld. Als de dekkingsgraad lager dan 100% is, hebben we te weinig geld.

De rente is belangrijk voor de dekkingsgraad 

De rente bepaalt hoeveel geld we moeten reserveren om de pensioenen te kunnen betalen, nu en later. Hoe lager de rente, hoe hoger onze reserves moeten zijn. Door de alsmaar dalende rente moeten we een hogere reserve aanhouden. Op dit moment hebben we daarvoor niet genoeg geld in kas. Daarom is onze dekkingsgraad onder de 104,3%.

We hebben vier dekkingsgraden

 • Actuele dekkingsgraad: deze wordt iedere maand bepaald. Het is in die maand de verhouding tussen het geld dat we hebben en het geld dat we nodig hebben. De actuele dekkingsgraad kan behoorlijk schommelen. Je ziet direct de gevolgen van bijvoorbeeld een dalende rente.
 • Beleidsdekkingsgraad: dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Doordat we middelen, schommelt deze dekkingsgraad minder. Het bestuur gebruikt daarom deze beleidsdekkingsgraad om te bepalen of we de pensioenen kunnen verhogen of moeten verlagen. Als we het over dekkingsgraad hebben, dan hebben we het in de regel over deze beleidsdekkingsgraad.
 • Vereiste dekkingsgraad: dit is de dekkingsgraad die we moeten hebben om tegenslagen te kunnen opvangen. Deze wordt ieder kwartaal bepaald. 
 • Minimaal vereiste dekkingsgraad: deze wordt aan het einde van elk jaar bepaald. 

De dekkingsgraden in de laatste 12 maanden

  Herstelplan om financieel gezond te worden

  Omdat onze beleidsdekkingsgraad te laag is, hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). In het herstelplan staat hoe we binnen 10 jaar weer financieel gezond verwachten te worden.

  Als binnen de herstelperiode op 1 januari van een jaar de beleidsdekkingsgraad nog steeds niet hoog genoeg is, dienen we een geactualiseerd herstelplan in bij DNB.

  Doel herstelplan: dekkingsgraad 104,3% in 2020 

  De minimaal vereiste dekkingsgraad voor Pensioenfonds UWV was eind december 2018 104,3%. Op 1 januari 2020 moet de beleidsdekkingsgraad én/of de actuele dekkingsgraad minimaal gelijk zijn aan 104,3%.

  Herstel hangt af van rente en rendement

  • Als de rente laag blijft en het pensioenfonds niet genoeg rendement behaalt, wordt de kans groter dat Pensioenfonds UWV de pensioenen moet verlagen.
  • Maar als de rente genoeg stijgt en het pensioenfonds genoeg rendement behaalt, hoeft het Pensioenfonds UWV de pensioenen níet te verlagen.

  Met crisisplan voorbereid op mogelijke crisis

  We hebben een financieel crisisplan. Daarmee is het pensioenfonds voorbereid op een mogelijke crisis. Bijvoorbeeld als de dekkingsgraad zo laag is dat de pensioenen in gevaar komen. Alle pensioenfondsen moeten een financieel crisisplan hebben.

  Blijf op de hoogte

  Het bestuur volgt de ontwikkelingen met aandacht en zal u informeren als we maatregelen moeten nemen. Houd onze website dus goed in de gaten!

  Hoi