Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Financiële situatie


De grafiek hierboven geeft het verloop van de dekkingsgraden van Pensioenfonds UWV weer over de laatste 12 maanden.

Hoe bepalen we de financiële situatie?

Dat doen we aan de hand van de dekkingsgraad. Die geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen. Oftewel de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds heeft en alle pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet betalen.

Stel dat wij alle opgebouwde pensioenen van alle UWV’ers tegelijkertijd moeten uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van 100% lukt dat. Dan is er precies genoeg geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Is onze dekkingsgraad hoger dan 100%, dan hebben we een buffer. Bij een dekkingsgraad die lager is dan 100% hebben we te weinig geld.


Welke dekkingsgraden zijn er en wat betekenen ze?

Er zijn drie soorten dekkingsgraden waar pensioenfondsen mee te maken hebben

De actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad wordt maandelijks bepaald aan de hand van het op dat moment aanwezige vermogen van het fonds in verhouding tot de dan aanwezige verplichtingen van het fonds (verplichtingen: de te betalen pensioenen en de daarvoor te maken kosten).

De actuele dekkingsgraad kan behoorlijk schommelen. Het laat heel goed het effect zien van financieel-economische ontwikkelingen. Als de rente bijvoorbeeld daalt, dan daalt de actuele dekkingsgraad ook.

De beleidsdekkingsgraad

Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. En wordt gebruikt om besluiten te nemen. Bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (indexatie) of moeten verlagen (korten). Pensioenfonds UWV rapporteert deze dekkingsgraad maandelijks aan De Nederlandse Bank (DNB). Dat is verplicht. DNB houdt namelijk toezicht op het beleid van het fonds.

De vereiste dekkingsgraad

Om financieel helemaal gezond te zijn moet een pensioenfonds een goede buffer hebben om tegenslagen te kunnen opvangen. De hoogte van die buffer hangt af van de risico’s die het fonds loopt, bij met name de beleggingen. Deze dekkingsgraad wordt ieder kwartaal opnieuw bepaald. Voor Pensioenfonds UWV is de vereiste dekkingsgraad 117% (stand eind 2018).

Naast de vereiste dekkingsgraad kent De Nederlandsche Bank ook nog een minimaal vereiste dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad wordt elk jaar aan het einde van het jaar bepaald. Voor pensioenfonds UWV is dat 104,3%. 

Wat als de dekkingsgraad laag is?

Is de beleidsdekkingsgraad per 31 december van een jaar van een fonds lager dan vereist? Dan dient het fonds een herstelplan in bij de Nederlandsche Bank (DNB). In dat plan staat hoe het fonds op basis van verwachte rendementen en het fondsbeleid binnen de looptijd van het herstelplan (10 jaar) weer financieel gezond verwacht te worden. Als binnen de herstelperiode op 1 januari van een jaar de beleidsdekkingsgraad nog steeds niet hoog genoeg is, dient het fonds een geactualiseerd herstelplan in bij DNB.

Hoe gaat het met Pensioenfonds UWV?

Herstelplan
De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds UWV is per 31 december 2018 103,2%. Dat is lager dan de vereiste dekkingsgraad van 117% (per 31 december 2018), net als het jaar daarvoor. Daarom diende Pensioenfonds UWV een geactualiseerd herstelplan in bij DNB. Uit dit plan blijkt dat de financiële situatie de komende jaren naar verwachting langzamerhand herstelt. Maar het fonds kan de komende jaren nog niet indexeren.

De minimaal vereiste dekkingsgraad voor Pensioenfonds UWV was eind december 2018 104,3%. Op 1 januari 2020 moet de beleidsdekkingsgraad én/of de actuele dekkingsgraad minimaal gelijk zijn aan 104,3%. Of dat lukt hangt af van het rendement op de beleggingen én de rente. Als de rente laag blijft en het pensioenfonds niet genoeg rendement behaalt, wordt de kans groter dat Pensioenfonds UWV de pensioenen moet verlagen. Maar als de rente genoeg stijgt en het pensioenfonds genoeg rendement behaalt, hoeft het Pensioenfonds UWV de pensioenen níet te verlagen.

Verplicht verlagen van pensioenen
Door de alsmaar dalende rente, wordt de kans dat Pensioenfonds UWV op 31 december 2019 de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3% haalt, steeds kleiner. In dat geval ontkomt het fondsbestuur er niet aan om in 2020 alle pensioenen te verlagen. Het gaat dan om de pensioenen die we op dit moment al uitkeren en de pensioenen die werkende UWV’ers opbouwen en nog niet uitgekeerd worden.

Pensioenakkoord
Daarnaast hebben we te maken met afspraken uit het nieuwe pensioenakkoord. In het nieuwe pensioenakkoord is er sprake van een dekkingsgraad van 100% bij een eventuele verlaging van de pensioenen.

Het is op dit moment nog niet bekend hoe de overheid die nieuwe regels voor verlaging van pensioen gaat vormgeven. Maar het lijkt er op dat een eventuele verlaging ervoor moet zorgen dat de dekkingsgraad weer op 100% komt. Vóór het pensioenakkoord was die ondergrens 104,3%. In dat geval is een eventuele verlaging dus minder, dan vóór het pensioenakkoord.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen met aandacht en zal u informeren als we maatregelen moeten nemen. Houd onze website dus goed in de gaten!

Geef je mening