Overslaan en naar inhoud gaan

Financiële situatie

Ieder pensioenfonds wil financieel gezond zijn. Want we moeten de pensioenen betalen. Onze dekkingsgraad geeft aan hoe het financieel met ons gaat. De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

  • het geld dat we hebben én 
  • het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Nu en later.

Onze dekkingsgraad is nu 121,9%

Dekkingsgraad hoger dan 110% (Huidige situatie)

Dekkingsgraad tussen 104,2% en 110%

Dekkingsgraad lager dan 104,2%

Waarom is de dekkingsgraad belangrijk?

De dekkingsgraad is belangrijk om 2 redenen:

  1. De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen te betalen.
  2. Met de dekkingsgraad bepalen we of jouw pensioen omhoog of omlaag gaat. Of gelijk blijft. We willen het pensioen elk jaar verhogen. De prijzen gaan namelijk bijna elk jaar omhoog. Als we de pensioenen niet kunnen verhogen wordt je pensioen minder waard.

Waardoor stijgt of daalt de dekkingsgraad?

Iedere maand berekenen we onze dekkingsgraad. Hoe komt het dat de dekkingsgraad iedere maand verandert?

  • Door de rente. De rente bepaalt hoeveel geld we moeten reserveren om de pensioenen te kunnen betalen, nu en later. Hoe lager de rente, hoe hoger onze reserves moeten zijn. 
  • Door het rendement op onze beleggingen. Wij beleggen de premie die jij en je werkgever betalen. Die beleggingen leveren een rendement op. Een goed rendement is goed voor onze dekkingsgraad.

Ook de levensverwachting heeft gevolgen voor de dekkingsgraad. We worden gemiddeld ouder. Doordat we ouder worden, moet het pensioenfonds meer geld hebben. Want we moeten de pensioenen dan langer uitbetalen.

Bekijk onze video met uitleg over de dekkingsgraad:

De dekkingsgraden in de laatste 12 maanden

DatumGemiddeldeHuidig
Mei 2022111,6%122,6%
Juni 2022112,8%122,6%
Juli 2022114,1%120,7%
Augustus 2022115,6%125,9%
September 2022117,2%125,9%
Oktober 2022118,4%124,4%
November 2022119,7%123%
December 2022120,2%118,5%
Januari 2023120,9%118,6%
Februari 2023121,7%121,6%
Maart 2023122%119,3%
April 2023121,9%120,2%

We hebben 4 dekkingsgraden

  • Beleidsdekkingsgraad: dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Doordat we middelen, schommelt deze dekkingsgraad minder. Het bestuur gebruikte daarom deze dekkingsgraad om te bepalen of we de pensioenen kunnen verhogen of moeten verlagen. Als het over dekkingsgraad hebben, dan hebben we het in de regel over deze dekkingsgraad.
  • Actuele dekkingsgraad: deze wordt iedere maand bepaald. Het is in die maand de verhouding tussen het geld dat we hebben en het geld dat we nodig hebben. De actuele dekkingsgraad kan behoorlijk schommelen. Je ziet direct de gevolgen van bijvoorbeeld een dalende rente.
  • Vereiste dekkingsgraad: dit is de dekkingsgraad die we moeten hebben om tegenslagen op te kunnen vangen. Deze wordt ieder kwartaal bepaald.
  • Minimaal vereiste dekkingsgraad: deze wordt aan het einde van elk jaar bepaald. 

Met crisisplan voorbereid op mogelijke crisis

We hebben een financieel crisisplan (pdf). Daarmee is het pensioenfonds voorbereid op een mogelijke crisis. Bijvoorbeeld als de dekkingsgraad zo laag is dat de pensioenen in gevaar komen. Alle pensioenfondsen moeten een financieel crisisplan hebben.

Herstelplan als het financieel niet goed gaat

Onze financiële situatie is nu goed. Maar als onze beleidsdekkingsgraad te laag is, moeten we een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). In het herstelplan staat hoe we binnen 10 jaar weer financieel gezond verwachten te worden.