Overslaan en naar de inhoud gaan

Financiële situatie

Je wilt weten wat onze financiële situatie is. We kijken naar de dekkingsgraad om te bepalen hoe het financieel met ons gaat. Op deze pagina lees je hoe hoog onze dekkingsgraad is en wat dat betekent voor de pensioenen.

Dekkingsgraad bepaalt de financiële situatie 

We kijken naar de dekkingsgraad om te bepalen hoe het financieel met ons gaat. De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

  • het geld dat we hebben én
  • het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Nu en later.

Kortom: als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld. Als de dekkingsgraad lager dan 100% is, hebben we te weinig geld.

De rente is belangrijk voor de dekkingsgraad 

De rente bepaalt hoeveel geld we moeten reserveren om de pensioenen te kunnen betalen, nu en later. Hoe lager de rente, hoe hoger onze reserves moeten zijn. Door de alsmaar dalende rente moeten we een hogere reserve aanhouden. Op dit moment hebben we daarvoor niet genoeg geld in kas. Daarom is onze dekkingsgraad onder de 104,2%.

We hebben vier dekkingsgraden

  • Actuele dekkingsgraad: deze wordt iedere maand bepaald. Het is in die maand de verhouding tussen het geld dat we hebben en het geld dat we nodig hebben. De actuele dekkingsgraad kan behoorlijk schommelen. Je ziet direct de gevolgen van bijvoorbeeld een dalende rente.
  • Beleidsdekkingsgraad: dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Doordat we middelen, schommelt deze dekkingsgraad minder. Het bestuur gebruikt daarom deze beleidsdekkingsgraad om te bepalen of we de pensioenen kunnen verhogen of moeten verlagen. Als we het over dekkingsgraad hebben, dan hebben we het in de regel over deze beleidsdekkingsgraad.
  • Vereiste dekkingsgraad: dit is de dekkingsgraad die we moeten hebben om tegenslagen te kunnen opvangen. Deze wordt ieder kwartaal bepaald. 
  • Minimaal vereiste dekkingsgraad: deze wordt aan het einde van elk jaar bepaald. 

De dekkingsgraden in de laatste 12 maanden

Herstelplan om financieel gezond te worden

Omdat onze beleidsdekkingsgraad te laag is, hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). In het herstelplan staat hoe we binnen 10 jaar weer financieel gezond verwachten te worden.

Als binnen de herstelperiode op 1 januari van een jaar de beleidsdekkingsgraad nog steeds niet hoog genoeg is, dienen we een geactualiseerd herstelplan in bij DNB.

Doel herstelplan: dekkingsgraad 104,2% eind 2020

De minimaal vereiste dekkingsgraad voor Pensioenfonds UWV is per eind december 2019 vastgesteld op 104,2%. Op 31 december 2020 moet de beleidsdekkingsgraad én/of de actuele dekkingsgraad minimaal gelijk zijn aan 104,2%.

Herstel hangt af van rente en rendement

Met crisisplan voorbereid op mogelijke crisis

We hebben een financieel crisisplan. Daarmee is het pensioenfonds voorbereid op een mogelijke crisis. Bijvoorbeeld als de dekkingsgraad zo laag is dat de pensioenen in gevaar komen. Alle pensioenfondsen moeten een financieel crisisplan hebben.

Blijf op de hoogte

Het bestuur volgt de ontwikkelingen met aandacht en zal u informeren als we maatregelen moeten nemen. Houd onze website dus goed in de gaten!

    • Als de rente laag blijft en het pensioenfonds niet genoeg rendement behaalt, wordt de kans groter dat Pensioenfonds UWV de pensioenen moet verlagen.
    • Maar als de rente genoeg stijgt en het pensioenfonds genoeg rendement behaalt, hoeft het Pensioenfonds UWV de pensioenen níet te verlagen.