Overslaan en naar inhoud gaan

2023: pensioenpremie stijgt, opbouwpercentage blijft gelijk

Gepubliceerd op:

De pensioenpremie die jij en UWV maandelijks betalen voor de opbouw van je ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen stijgt in 2023 naar 22,9% (in 2022: 22,7%). Dat hebben cao-partijen in hun overleg besloten. Deze verhoging is nodig om in 2023 1,738% pensioen te blijven opbouwen.

Het bestuur is verheugd dat de cao-partijen opnieuw zorgdragen voor dit maximale opbouwpercentage.

Wat betekent de premiestijging voor jou?

Voor de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever UWV en werknemers verwijzen we naar de Digitale Werkplek (interne website UWV). Afspraken over de verdeling zijn opgenomen in het resultaat van onderhandelingen van cao-partijen.

Waarom is de premiestijging nodig?

Het is de laatste jaren steeds duurder geworden op pensioen op te bouwen. Dat komt onder andere door de stijgende levensverwachting, de samenstelling van de populatie van het pensioenfonds, loonontwikkeling enzovoort. Het pensioenfonds berekent ieder jaar welke premie nodig is voor de pensioenopbouw. En in dit geval hebben cao-partijen dus besloten de premie te verhogen.

Premie aanvullend pensioen

Pensioenfonds UWV biedt ook vier aanvullende verzekeringen aan voor arbeidsongeschiktheid en partnerpensioen. De collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering is verplicht, de drie individuele verzekeringen zijn vrijwillig en per jaar te wijzigen.

Meer weten?

We hebben de premies op een rij gezet.