Overslaan en naar inhoud gaan

Belangrijke gegevens voor je pensioenopbouw veranderen in 2020


Bij de wisseling van een jaar veranderen vaak gegevens van je pensioenregeling. Bijvoorbeeld de franchise of het percentage op basis waarvan je  pensioen opbouwt (het opbouwpercentage).

We zetten veranderingen kort voor je op een rij: 

  • Op 1 januari 2020 gaat een cao-loonstijging van 3% in. Daardoor stijgt ook je pensioengevend jaarsalaris  en de franchise (zie hierna).
  • De franchise is het bedrag waarover je geen pensioen opbouwt omdat je later AOW van de overheid krijgt. De franchise in 2020 stijgt naar € 14.199,- (in 2019 was dat nog € 13.785,-). Jouw pensioengrondslag verandert daardoor. Je pensioengrondslag is je bruto pensioengevend jaarsalaris min de franchise.
  • Het opbouwpercentage blijft gelijk: je bouwt 1,738% van je pensioengrondslag aan pensioen op.
  • De maximum pensioenpremie blijft 20% van de totale salarissom.
  • De afkoopgrens voor klein pensioen stijgt naar € 497,27 bruto per jaar (in 2019 was dit  € 484,09). Dit is ook het bedrag waarop we vaststellen of pensioen voor automatische overdracht in aanmerking komt.
  • Het maximum bedrag van de Algemene nabestaandenwet (ANW) verandert. Dit wordt in 2020 € 15.814,56 (in 2019 was dit nog € 15.582,48). Als je een verzekering voor tijdelijk partnerpensioen hebt, dan verandert hierdoor de hoogte van de dekking. De premie die je betaalt verandert daarmee ook.
  • Ook verandert de salarisgrens voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dit wordt in 2020 €  57.232,08 (in 2019 was dit  € 56.610,90). Heb je een salaris dat hoger is dan deze grens, dan ben je verzekerd  in onze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • Het maximum bruto pensioengevend salaris stijgt in 2020 naar € 110.111,- (in 2019 was dat nog € 107.593,-). Verdien je meer dan dit bedrag? Dan bouw je over het deel daarboven geen pensioen bij ons op.