Overslaan en naar inhoud gaan

Campagne over nieuwe regels voor pensioen gestart

Gepubliceerd op:

In augustus is de campagne Wet toekomst pensioenen gestart! Grote kans dat jij via social media, tv en radio al iets langs hebt zien komen. In deze campagne wordt vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgelegd wat de nieuwe regels voor pensioen zijn.

Nieuwe pensioenwet van kracht

De Wet toekomst pensioenen is ingegaan op 1 juli 2023. Sociale partners (UWV en vakbonden (CNV/FNV/Novag/De Unie)) en Pensioenfonds UWV hebben de komende jaren de tijd om de nieuwe regels voor pensioen in te voeren. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen voldoen aan de nieuwe regels. Uiterlijk 1 januari 2025 moet er helderheid zijn over de basis invulling van de nieuwe regeling, vastgelegd in het ‘transitieplan’. UWV wil al op 1 januari 2026 overgaan op de nieuwe regels. We kijken natuurlijk steeds naar de haalbaarheid van deze doelstelling en als het nodig is dan passen we het aan.

Voortgang bij UWV 

Sociale partners en het pensioenfonds zijn inmiddels twee jaar bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe regels voor pensioen. Sociale partners hebben eind vorig jaar een voorlopige voorkeur uitgesproken, namelijk de ‘solidaire regeling met invaren’ met als alternatief de ‘flexibele regeling zonder invaren’. De tweede helft van 2023 gebruiken we om deze nieuwe regels voor pensioen verder invulling te geven. Daarvoor worden allerlei berekeningen gemaakt. Deze berekeningen geven sociale partners inzicht in wat de verschillende keuzes daadwerkelijk betekenen voor het huidige én het toekomstige pensioen van UWV’ers en ex-UWV’ers. 

Moet ik zelf actie ondernemen?

Op dit moment hoef je zelf nog niets doen. Mocht je graag meer inspraak willen over de vormgeving van de regeling dan kun je je aansluiten bij een van de vakbonden (CNV/FNV/Novag/De Unie) die aan tafel zitten als sociale partner en meebeslissen over de te maken keuzes. Als je gepensioneerd bent, of bijna gepensioneerd, kun je je ook aansluiten bij de Gepensioneerdenvereniging UWV, de GVU. Met het zogeheten hoorrecht zal de GVU de standpunten namens de gepensioneerden meegeven. Het hoorrecht is niet bindend maar wordt door sociale partners meegenomen in de afwegingen en de te maken keuzes. 

Vervolg

We houden je op de hoogte van de vervolgstappen. Einde van dit jaar ontvang je van ons weer een bericht met een nieuwe stand van zaken.  Wij doen dit via meerdere kanalen: DWU, pensioenfonds en vakbonden (CNV, FNV, Novag, De Unie). 

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Stuur dan een bericht naar info@pensioenfondsuwv.nl.