Overslaan en naar inhoud gaan

De dekkingsgraad stijgt - wat betekent dit voor (de verhoging van) je pensioen?


Onze financiële positie is in mei weer verbeterd. Onze actuele dekkingsgraad was eind mei 122,6%. Eind maart was dat nog 116,3%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 110,3% naar 111,6%. Wat betekent dit voor jouw pensioen?

Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad bij een besluit over de eventuele verhoging van je pensioen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De (sterke) stijging van de afgelopen maanden zie je dus maar beperkt terug in de beleidsdekkingsgraad.

Gaat je pensioen omhoog?

Deze vraag krijgen we regelmatig, dat is logisch want er is veel nieuws rondom het wel of niet verhogen van de pensioenen (indexatie). Vooropgesteld willen we de pensioen verhogen zodra het kan. Maar er zijn een aantal zaken die een rol spelen bij de afweging van het bestuur van pensioenfonds UWV:

  • De financiële positie van ons fonds moet goed genoeg zijn.

De huidige wet maken een verhoging van de pensioenen mogelijk als de beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% is. Dat is sinds deze maand nét aan het geval. Het bestuur besluit daarover aan het einde van het jaar. De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2022 is leidend.

  • Per 1 juli 2022 wordt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) van kracht die de regels rondom het verhogen van pensioen versoepelt. Deze AMVB hangt samen met het nieuwe pensioenstelsel en de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Hierbij hebben cao-partijen een rol, omdat de AMVB de afspraken over de overgang naar een nieuwe pensioenregeling raakt.
  • Het is belangrijk dat we de belangen van álle deelnemers van het pensioenfonds meewegen in ons besluit. We willen niet dat bepaalde groepen nadelen ondervinden van een eventuele verhoging.

Houd onze website in de gaten

We kunnen op het moment dus nog geen toezeggingen doen. Het bestuur van Pensioenfonds UWV kijkt in september naar dit onderwerp. Dan weten we ook hoe stabiel onze verbeterde financiële situatie is en wat de uitkomst is van het overleg met cao-partijen. Via onze website en nieuwsbrieven houden we je op de hoogte. Houd die dus goed in de gaten.