Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat betekent het pensioenakkoord voor jouw pensioen?


Het nieuwe pensioenakkoord: de Nederlandse pensioenwereld staat voor een enorme verandering. Er komt een nieuw pensioenstelsel. Je vraagt je misschien af wat dat voor jou als deelnemer betekent. Nou, voorlopig nog even niets. De regels moeten voor 1 januari 2026 zijn ingevoerd. 

Dat lijkt nog ver weg, maar in de pensioenwereld is vijf jaar kort. Bovendien mogen pensioenfondsen ook eerder over naar de nieuwe regels. Maar dat willen we eerst nog goed onderzoeken. Dat doen we samen met de werkgever en de vakbonden. De tijd tot 1 januari 2026 willen we goed gebruiken om nieuwe afspraken te maken. 

Wat het pensioenakkoord in zijn algemeenheid op korte termijn gaat betekenen is nog niet bekend. Dit hangt af van de verdere uitwerking van de wetgeving. En van de besluiten die de werkgever en vakbonden (namens de werknemers) nemen. Wél is het zo dat het nieuwe pensioenstelsel erg gaat lijken op al bestaande DC-regelingen. Deelnemers in die regelingen bouwen niet zozeer een pensioen op, maar een pensioenkapitaal. Vanaf de pensioendatum wordt dit pensioenkapitaal gebruikt om een variabel pensioen uit te betalen. 

In grote lijnen weten we dus al wat er op ons af gaat komen. Wij vinden communicatie erg belangrijk. We zullen jou daarom regelmatig op allerlei manieren op de hoogte houden van de ontwikkelingen . 

Waarom nieuwe regels voor pensioen?

Hieronder nemen we toch vast een paar veranderingen op hoofdlijnen met je door. En we melden ook wanneer belangrijke besluiten vallen. 

De regels voor pensioen gaan veranderen, omdat het een aantal problemen oplost. Een belangrijk probleem is dat de pensioenen nu niet altijd omhoog kunnen als het goed gaat met de economie. De huidige regels van de overheid en De Nederlandsche Bank laten dat vaak niet toe. 

Daarnaast benadelen de huidige regels jongere werknemers. Zij betalen nu in vergelijking met ouderen te veel voor het pensioen dat ze later ontvangen. 

Veranderingen door het nieuwe pensioenstelsel

Een aantal onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel ligt voor jou als deelnemer al vast. We noemen ze kort: 

Bedrag ineens op pensioendatum

Je krijgt de mogelijkheid om op jouw pensioendatum in één keer maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen op te nemen (Lumpsum). Bijvoorbeeld voor een wereldreis, een studie of het afbetalen van jouw huis. Wanneer dit ingaat, is nog niet helemaal zeker. Men koerst op 1 januari 2023.

Partnerpensioen verandert

Vanaf 1 januari 2022 bestaat er één overkoepelende regeling voor partnerpensioen. In het kort: overlijd je voor je pensioendatum? Dan krijgt je partner maximaal 50% van het salaris. Overlijd je na je pensioendatum, dan hangt de hoogte van het partnerpensioen af van het aantal dienstjaren. 

Pensioen beweegt mee met de economie

De pensioenen gaan meebewegen met de economie. Ze gaan omlaag als het economisch minder gaat en omhoog als het economisch goed gaat. Dat geldt vooral voor de inschatting van het pensioen van werkenden. Hoe jonger je bent, hoe meer deze inschatting zal gaan schommelen. Het pensioen van gepensioneerden gaat zo min mogelijk schommelen, maar zal van jaar tot jaar wel veranderen. 

Ieder jaar inschatting hoogte pensioen

Ook ziet iedereen straks het bedrag dat voor zijn of haar pensioen beschikbaar is; de pensioenpot. We maken ieder jaar een inschatting van het pensioen dat iedereen later kan verwachten. 

Twee regelingen

Over een aantal andere onderdelen moeten de werkgever en de vakbonden nog keuzes maken.   
Een keuze is welk type regeling straks gaat gelden. Er zijn straks twee verschillende regelingen. Het verschil zit ‘m in de manier waarop we pensioen opbouwen. Doen we dat samen? Of is het ieder voor zich? Maar het zit ook in de manier waarop we risico’s tussen jong en oud delen. Want, hoe jonger je bent, hoe meer risico je kan nemen. En andersom. Als je vlak voor pensioendatum zit, wil je dat het pensioen niet teveel gaat schommelen.  

Hoe gaat het verder? 

  • Stap 1 Het wetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer. Als de Eerste en Tweede Kamer het voorstel goedkeuren, gaat de nieuwe pensioenwetgeving in. Naar verwachting is dat 1 januari 2022.
  • Stap 2 Vanaf dan maken de werkgever en vakbonden afspraken met elkaar over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Pensioenfondsen zorgen er vervolgens voor dat zij de nieuwe pensioenregeling invoeren. 
  • Stap 3 Uiterlijk 1 januari 2026 moeten pensioenfondsen klaar zijn om de nieuwe pensioenregeling in te voeren. Maar eerder kan dus ook. Vanaf dat moment kun je zien wat dit voor jouw pensioen betekent.