Overslaan en naar inhoud gaan

Nog niet zeker: verhogen van de pensioenen in 2024

Gepubliceerd op:

In december weten we of we jouw pensioen kunnen verhogen in 2024. Op dit moment weten we dat nog niet zeker. We vertellen je graag hoe we tot het besluit komen om wel of niet de pensioenen te verhogen. 

Achtergrond: afspraken met sociale partners

In ons pensioenreglement staat wanneer we je pensioen mogen verhogen. Het pensioenreglement is vastgesteld door de sociale partners (de werkgever UWV en werknemersorganisaties).

Vorig jaar mochten we van de overheid gebruikmaken van een (tijdelijke) versoepeling van de regels voor verhogen. Dat ging via een zogenoemde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Deze AMvB is ook dit jaar nog van toepassing. 

Hoe we tot een besluit komen over het verhogen van de pensioenen

  • Eerst berekenen we of we de pensioenen in 2024 kunnen verhogen. Hierbij gaan we uit van het pensioenreglement én de regels van de AMvB.
  • Daarna overleggen we met de sociale partners. Zij geven hun mening over de berekeningen en onze overwegingen. Hierbij bekijken we gezamenlijk wat de eventuele gevolgen zijn voor het ingeschatte pensioenvermogen bij de overgang naar de nieuwe regels voor pensioen.
  • Dit alles nemen we mee in de definitieve besluitvorming over de verhoging van de pensioenen. 
  • Daarna laten we je weten of we de pensioenen kunnen verhogen. En zo ja, met hoeveel procent. Bovendien leggen we uit hoe we tot ons besluit zijn gekomen. 

Wanneer is er meer nieuws?

We zijn nu nog in overleg met de sociale partners. We verwachten begin december een besluit te nemen over een verhoging van de pensioenen. Wil je op de hoogte blijven? Hou dan onze website in de gaten. En als je je e-mailadres aan ons hebt doorgegeven, lees je er meer over in onze nieuwsbrief.