Overslaan en naar de inhoud gaan

Overleg cao-partijen en pensioenfonds over premie en opbouw voor 2021


Het is de laatste jaren steeds duurder om pensioen op te bouwen. Dat komt met name door de historisch lage rente. Voorlopig ziet het er ook niet naar uit dat de rente stijgt. Dat betekent dat er in 2021 naar verwachting méér premie nodig is, om hetzelfde pensioen te kunnen opbouwen.

Pensioenpremie en pensioenopbouw 2021

De rente bepaalt namelijk hoeveel geld het pensioenfonds moet reserveren om de pensioenen te kunnen betalen, nu en later. Hoe lager de rente, hoe meer premie er nu nodig is. Het bestuur van pensioenfonds UWV bekijkt in oktober welke premie in 2021 nodig is om de huidige pensioenopbouw van 1,738% te kunnen financieren. Het fonds adviseert vervolgens cao-partijen (UWV en vakbonden FNV, CNV Vakmensen, Novag en De Unie) over die pensioenpremie. Want cao-partijen bepalen uiteindelijk hoe hoog de pensioenpremie wordt.

Cao-partijen hebben dan twee mogelijkheden. Zij kunnen de pensioenpremie verhogen (volgens de berekeningen van het pensioenfonds) óf zij kunnen een versobering van de pensioenregeling voorstellen.

Als cao-partijen geen maatregelen nemen, kan het pensioenfonds volgens de cao niets anders doen dan het opbouwpercentage voor 2021 te verlagen waardoor werkende deelnemers minder pensioen opbouwen. Uiteraard hopen cao-partijen en het pensioenfonds dat dit niet nodig zal zijn. Mocht dit wel nodig zijn, zal dit worden meegenomen in de cao-onderhandelingen die in november en december gaan plaatsvinden, met het oog op een nieuwe cao per 1 januari 2021. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Verlagen van pensioen

Los van dit alles is er ook nog steeds een kans dat pensioenfonds UWV eind 2020 de opgebouwde pensioenen moet gaan verlagen. Onder andere door de coronacrisis is de financiële situatie van het pensioenfonds nog steeds niet voldoende.

Dit jaar heeft het pensioenfonds gebruik gemaakt van de ministeriële regeling waardoor het pensioenfonds in 2020 een verlaging van de pensioenen kon voorkomen. Die regel blijft nóg een jaar gelden. Dat betekent dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90% per eind 2020 de pensioenen niet hoeven te verlagen in 2021. Pensioenfondsen die een dekkingsgraad hebben die lager is dan 90%, moeten wél hun pensioenen verlagen. Maar slechts tot die 90% weer is bereikt.

Overigens moet het bestuur van Pensioenfonds UWV tegen die tijd besluiten of van deze regeling gebruik gemaakt gaat worden. We houden je hiervan ook op de hoogte.