Overslaan en naar inhoud gaan

Verhoging actieve deelnemers, niet voor gepensioneerden en oud-medewerkers

Gepubliceerd op:

Per 1 januari 2024 verhogen we de pensioenen van iedereen die werkt en dus pensioen opbouwt, met 6,5%. De pensioenen van gepensioneerden en oud-medewerkers van UWV verhogen we niet. Dat vinden wij erg vervelend omdat we in beginsel het maximale willen doen om alle groepen van Pensioenfonds UWV tegemoet te komen bij stijgende prijzen. Maar door de bepalingen in het pensioenreglement, kunnen wij nu niet méér doen. Dit is volgens de regels dus het maximum.

Waarom verhogen we de pensioenen van gepensioneerden en oud-werknemers niet?

We streven ernaar ieder jaar je pensioen te verhogen zodat het meegroeit met de prijzen van goederen en diensten. In onze pensioenregeling staat wanneer we je pensioen mogen verhogen. De pensioenregeling is vastgesteld door de cao-partijen (werkgever UWV en werknemersorganisaties). Ook maakten we dit jaar, net als de afgelopen twee jaar, gebruik van de versoepelde regels voor het verhogen van de pensioenen.

Helaas kunnen we per 1 januari 2024 de pensioenen van gepensioneerden en oud-medewerkers niet verhogen. Op basis van de pensioenregeling gebruiken we voor de verhoging van deze groepen de prijsontwikkeling van september 2022 tot en met september 2023. Die is over die periode -1,4%. Volgens het beleid van het fonds is een negatieve verhoging echter niet mogelijk, daarom hebben we besloten het percentage op 0% te zetten.

Welke verhoging krijg je in 2024?

Kies het pensioen dat je krijgt of opbouwt bij Pensioenfonds UWV. Als je vanaf begin maart inlogt op onze website, kun je zien wat deze verhoging betekent voor jouw pensioen.

Je bouwt pensioen op als werknemer van UWVJouw pensioen wordt met ingang van 1 januari 2024 verhoogd met 6,5%
Je ontvangt een pensioenuitkeringJouw pensioen wordt niet verhoogd.
Je bent gestopt met pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV, maar je bent nog niet met pensioenJouw pensioen wordt niet verhoogd.
Je behoort al vóór 1996 tot de groep ‘Cadans-ers’ (Let op: dus niet na 1996!)Jouw pensioen wordt niet verhoogd.

Waar kijken we allemaal naar?

We hebben de verhoging voor 2024 vooraf besproken met cao-partijen. Zij gaven hun visie en beeldvorming op de berekeningen en de overwegingen van het fonds. We hebben ook meegewogen wat de gevolgen zijn voor het ingeschatte pensioenvermogen bij de overgang naar de nieuwe regels voor pensioen. Tot slot hebben we uitgebreid gekeken naar de gevolgen voor de verschillende groepen binnen pensioenfonds UWV.

Bekijk wat de gevolgen zijn van deze verhoging voor de toekomst.