Overslaan en naar de inhoud gaan

Pensioenakkoord belangrijke stap verder


Pensioenakkoord belangrijke stap verder

Rond de zomer van 2019 sloten het kabinet en de sociale partners een pensioenakkoord op hoofdlijnen. Vervolgens onderhandelden ze nog een jaar verder over de verdere uitwerking van dat akkoord. Op vrijdag 12 juni 2020 werden het kabinet en de sociale partners het ook hierover eens. Weer een stap in de goede richting, nog lang niet alles is duidelijk.

Volgens de onderhandelaars wordt het stelsel met deze uitwerking transparanter en persoonlijker. Het sluit bovendien beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ook denken zij dat er in het nieuwe stelsel meer ruimte is voor het verhogen van de pensioenen (indexatie) doordat er makkelijker wordt meebewogen met de economie.

Geen belofte meer
Officieel weten we inhoudelijk nog steeds niet alles. Maar wél is duidelijk dat in het nieuwe stelsel niet de pensioenuitkering, maar de pensioenpremie centraal staat. Je weet dus van te voren niet meer zeker hoeveel pensioen je later ontvangt. De hoogte van de pensioenuitkering is niet langer een belofte. 

Wel vermogen
Je bouwt dus straks niet meer een pensioen op, maar een vermogen. Dat vermogen beheert jouw pensioenfonds voor jou. Pas als je met pensioen gaat, weet je precies hoeveel pensioen je krijgt. Maar onderweg krijg je wel steeds een inschatting hoe je ervoor staat. Je krijgt dan te zien hoeveel pensioen je waarschijnlijk kunt verwachten. Maar een belofte is dat dus niet. De uitkering hangt af van de ontwikkelingen op de beurs (rendementen) en de rente. Dat is zo als je nog pensioen opbouwt, maar ook als je al pensioen krijgt. 

Regels voor verlagen pensioenen blijven minder streng
Tijdens de onderhandelingen kwam ook het verlagen van de pensioenen aan bod. Door de coronacrisis staan veel pensioenfondsen er immers niet goed voor. De minister heeft aangegeven dat de regels die afgelopen jaar golden nóg een jaar blijven gelden. Dat betekent dat fondsen met een dekkingsgraad boven 90% per eind 2020 de pensioenen niet hoeven te verlagen in 2021. Pensioenfondsen die een dekkingsgraad hebben die lager is dan 90%, moeten wél hun pensioenen verlagen. Maar slechts tot die 90% weer is bereikt. Voor de periode daarna moeten de sociale partners nog afspraken maken.

Hoe verder? 
Betrokken partijen leggen de uitwerking op korte termijn voor aan hun achterban. Minister Koolmees schrijft daarna het resultaat op in een hoofdlijnennotitie. De minister wil dat die notitie nog vóór de zomer in de Tweede Kamer ligt. 

Het is de bedoeling om het nieuwe systeem in 2026 in te voeren. Vanaf 2022 kunnen pensioenfondsen al beginnen met de overstap. Maar voor die tijd moet er nog heel veel uitgewerkt worden, want met de informatie die er nu is, kunnen pensioenfondsen nog niet aan de slag.

Wat kunnen we dan wel doen? We zijn al goed voorbereid op het nieuwe pensioencontract, we werken hier namelijk al een aantal jaren naartoe. Zo hebben we onze administratie steeds verbeterd en hebben we onze digitale dienstverlening verder ontwikkeld.

We volgen alle ontwikkelingen rondom het pensioencontract op de voet en bereiden ons voor waar we kunnen. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Op onze website gaan we meer op de details in zodra die duidelijk zijn.