Overslaan en naar de inhoud gaan

Premie aanvullend pensioen 2021


Pensioenfonds UWV biedt ook 4 aanvullende verzekeringen aan voor arbeidsongeschiktheid en partnerpensioen. De collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering is verplicht, de 3 individuele verzekeringen zijn vrijwillig en per jaar te wijzigen. Bij deze 3 individuele aanvullende verzekeringen is ook sprake van een premiestijging.

Premies aanvullende verzekeringen 2021

Wil je naar aanleiding van onderstaande premiewijzigingen een van de vrijwillige verzekeringen afsluiten of beëindigen? Vul dan het aanmeld- of beëindigingsformulier in en stuur dit vóór 1 april 2021 naar jouw HRM SSC.

1. Collectieve Excedent Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Collectieve Excedent Arbeidsongeschiktheidsverzekering (CEAOV) is verplicht en keert (onder voorwaarden) bij arbeidsongeschiktheid uit over dát deel van het loon dat uitstijgt boven het maximumloon (vastgesteld door de overheid). De premie wordt berekend over het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) dat uitkomt boven het maximumloon.

Premie per 1 januari 2021Premie per 1 januari 2020
Totale premie 2,5%Totale premie 2,4%
Werknemersbijdrage 1,39%Werknemersbijdrage 1,33%
Werkgeversbijdrage 1,11%Werkgeversbijdrage 1,07%

 

2. Individuele Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Individuele Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering (IAAOV) is vrijwillig en biedt de mogelijkheid om bij arbeidsongeschiktheid tot 10% aanvulling op de WIA uitkering te ontvangen. Het premiepercentage voor de IAAOV blijft per 1 april 2021 ongewijzigd en bedraagt 0,5% tot en met 31 december 2021. De premie wordt berekend over het salaris inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

3. Aanvullend Partner Pensioen

De verzekering voor Aanvullend Partner Pensioen (APP) is vrijwillig en regelt dat bij overlijden ná pensioendatum het partnerpensioen geen 35% maar een hoger percentage (tot aan max. 70%) van het ouderdomspensioen bedraagt. Voor het APP geldt een premie die afhankelijk is van je leeftijd. De premie wordt berekend over de pensioengrondslag.

LeeftijdPremie per 1 april 2021*Premie per 1 april 2020
< 30 jaar1,6%0,8%
30 tot 39 jaar1,9%1,1%
40 tot 49 jaar2,4%1,4%
50 tot 59 jaar2,9%1,9%
60 tot 67 jaar3,4%2,4%

*Deze premies gelden tot en met 31 december 2021.

4. Tijdelijk Partner Pensioen

Het Tijdelijk Partner Pensioen (TPP) is een vrijwillige verzekering. Deze verzekering zorgt ervoor dat wanneer de nabestaanden niet in aanmerking komen voor een ANW-uitkering er toch een dekking is van dit ANW-hiaat. De premie voor het TPP is niet salarisafhankelijk, maar wordt berekend over de gekozen verzekerde som (50%, 75% of 100 % van de ANW-uitkering). 

LeeftijdPremie per 1 april 2021*Premie per 1 april 2020
< 30 jaar0,3%0,2%
30 tot 39 jaar0,6%0,6%
40 tot 49 jaar1,4%1,4%
50 tot 59 jaar3,1%2,8%
60 tot AOW partner3,1%3,1%

*Deze premies gelden tot en met 31 december 2021.

Bovenstaande bedragen zijn op basis van 100% verzekering.