Overslaan en naar inhoud gaan

Verkiezingsuitslag bestuursleden bekend!


De stemmen zijn geteld en de uitslag is bekend! Gepensioneerden, nabestaanden en UWV’ers die prépensioen ontvangen hebben hun stem uitgebracht voor de verkiezingen van bestuursleden namens deze groepen.

De volgende kandidaten zijn gekozen:

1. Joke Verhoef
2. Gerben van Duinen
3. Ruud Timmer (als plaatsvervangend lid)

In totaal is er 1290 keer gestemd. Dat is een opkomst van 9,5%. Er waren in totaal 9 kandidaten. Iedere kiezer kon maximaal twee stemmen uitbrengen. Het totaal aantal stemmen dat is uitgebracht op de 9 kandidaten is 2330.

Vervolgtraject

De drie gekozen kandidaten nemen vanaf 1 juli 2021 zitting in het bestuur van Pensioenfonds UWV. Tot die tijd volgen zij een opleidingsprogramma en worden zij getoetst door De Nederlandsche Bank (DNB).

Dit traject geldt overigens niet voor Joke Verhoef. Zij was al plaatsvervangend bestuurslid bij Pensioenfonds UWV en heeft de nodige opleidingen en de toetsing al doorlopen.

De volledige uitslag van de verkiezingen:

 

 

 

  1. Mevrouw J.M Verhoef           507 stemmen
  2. De heer G. van Duinen         333 stemmen 
  3. De heer R.G. Timmer            324 stemmen
  1. De heer F.J. Lemkes             277 stemmen
  2. De heer J.T. Wielinga            235 stemmen
  3. De heer H.H.M. van Lith        215 stemmen
  4. De heer T. Wentink                177 stemmen
  5. De heer J.P. Veenhuizen       133 stemmen
  6. De heer H.W.J. Peperkamp  129 stemmen