Overslaan en naar inhoud gaan

We houden veel ballen in de lucht


Het zijn roerige tijden. Allereerst is er een oorlog op ons continent. Dat is verschrikkelijk en voor niemand goed. Ook als pensioenfonds moeten we ons daartoe verhouden. En we zaten al in een tijd van verandering. Ik zal een paar belangrijke zaken met jullie doornemen.

Niet meer beleggen in Rusland

Met het binnenvallen van Oekraïne door Rusland is een vreselijke situatie in Oekraïne ontstaan. Deze oorlog raakt de hele wereld, direct of indirect. Dat geldt natuurlijk allereerst voor de inwoners van Oekraïne, maar ook voor familieleden van Oekraïners die in Nederland wonen. We leven erg met hen mee. Het houdt ons allemaal bezig.

Wij sluiten de olie- en gassector uit van beleggingen en maken gebruik van ESG benchmarks. En we belegden al niet in Russische staatsobligaties. Daarom was de hoeveelheid beleggingen die we als pensioenfonds in Rusland hadden ook vóór de inval al zeer klein (0,06% van het belegd vermogen).  Wij verkopen ook deze beleggingen zodra de mogelijkheid zich voordoet.

Deze oorlog vraagt ons om waakzaamheid. We zijn dan ook extra scherp op welke invloed de situatie tussen Oekraïne en Rusland heeft op ons pensioenfonds en jouw pensioen (denk hierbij ook aan cybersecurity).

De Wet toekomst pensioenen

Met de Wet toekomst pensioenen krijgt het nieuwe pensioenstelsel vorm. De wet is nu nog in ontwerp. Maar de hoofdlijnen zijn duidelijk. Die hoofdlijnen bieden verschillende keuzes. Het is aan de werkgever en de werknemers, vertegenwoordigd in de bonden, om te kijken wat het beste is. En dat in een nieuwe pensioenregeling te gieten. Dat gesprek kwam in 2021 op gang. Als bestuur nemen we daar in een ondersteunende rol aan deel.

Volgens de wet moet de nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2027 ingaan. Maar wij willen de nieuwe regeling al eind 2023 in de steigers hebben staan. Zodat onze pensioenuitvoerder TKP de nieuwe regeling in 2024 kan verwerken. In 2021 hebben we de uitvoeringsovereenkomst met TKP verlengd. Op die manier zijn we in de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel verzekerd van een goede en ononderbroken uitvoering.

Bemensing op orde

Stabiliteit is belangrijk. Daarom ben ik ook blij dat onze ‘bemensing’ op orde is. We hebben vorig jaar ons bestuur en het Verantwoordingsorgaan (VO) versterkt. We kunnen de toekomst wat dit betreft dus met vertrouwen tegemoet zien.

In ons bestuur zitten twee nieuwe leden namens de gepensioneerden. Twee nieuwe bestuursleden namens de werkgever zijn in 2021 begonnen aan de opleiding. En de ondernemingsraad droeg in 2021 drie goede kandidaten namens de actieve deelnemers voor. Zij nemen in de loop van dit jaar de plaats in van twee terugtredende bestuursleden, de derde kandidaat wordt plaatsvervangend bestuurslid.

In 2021 vonden ook verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan plaats. En er waren genoeg nieuwe kandidaten! Zij volgen nu cursussen en treden op 1 juli 2022 aan. De nieuwe leden zijn jonge, enthousiaste mensen. En dat is mooi, want het verantwoordingsorgaan is hét orgaan waarin deelnemers zijn vertegenwoordigd.

Stijgende rente

Ondertussen houden we de financiële markten en de rente goed in de gaten. De rente stijgt langzaam maar gestaag. Daarnaast wordt de regelgeving in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel soepeler. Dat betekent dat we straks misschien de pensioenen kunnen verhogen. Dat zou fijn zijn, want we hebben al te lang geen toeslag kunnen verlenen. Maar onze beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de voorgaande 12 maanden – was nog niet hoog genoeg om al op 1 januari 2022 een toeslag te kunnen toekennen.

Toine van der Stee

Voorzitter van het bestuur van Stichting Pensioenfonds UWV