Overslaan en naar inhoud gaan

Organisatie

Pensioenfonds UWV heeft een bestuur, een verantwoordingsorgaan en een raad van toezicht. Maar onze organisatie bestaat uit nog meer personen. Zij zorgen er samen voor dat jij (straks) het pensioen krijgt waar je recht op hebt. Mét jou. Want jij hebt zelf ook invloed.

Bestuur zorgt voor je pensioengeld

In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers én werknemers én 2 gepensioneerden. Het bestuur:

 • bepaalt het beleid
 • voert de pensioenregeling uit en
 • neemt besluiten over jouw pensioen. Bijvoorbeeld of je pensioen wordt verhoogd of verlaagd
Maak kennis met de bestuursleden
Toine van der Stee (voorzitter)
Frans Lemkes 
Eric Huizing
Hugo de Groot
Patrick Edgar
Joke Verhoef
Niels Lieman
Ruud Timmer
 

Verantwoordingsorgaan heeft invloed

In het verantwoordingsorgaan zitten 4 leden namens de deelnemers, 2 leden namens de werkgever en 2 leden namens pensioengerechtigden. Het verantwoordingsorgaan:

 • beoordeelt elk jaar of het bestuur dat beleid op de juiste manier heeft uitgevoerd;
 • geeft het bestuur vooraf advies over een aantal beleidsthema's en
 • bepaalt wie er in de raad van toezicht zit.
Maak kennis met de leden van het verantwoordingsorgaan
Maarten Leliefeld
(namens deelnemers)

Henk Meines
(namens deelnemers)

Günther Hoekstra
(namens deelnemers)
Dick van de Burght
Dick van de Burgt
(namens deelnemers)
Bram Slootweg
(namens pensioengerechtigden)
Jaap de Kat
(namens
pensioengerechtigden)
Herman van Lith
(plv. lid
pensioengerechtigden)
Carry Meijerink
(namens werkgever)
Manon Admiraal
(plaatsvervangend lid)

Raad van toezicht controleert het bestuur

In de raad van toezicht zitten 3 personen. De raad van toezicht:

 • bekijkt of het bestuur zijn werk goed doet en 
 • of het bestuur zich aan het afgesproken beleid houdt. 
Maak kennis met de leden van de raad van toezicht
Bart Oldenkamp

Bart Oldenkamp

Odette Perik

Mik Breek

Commissie van Beroep beoordeelt geschillen

In de Commissie van Beroep zitten 3 werknemers van UWV. De Commissie van Beroep:

 • beoordeelt geschillen tussen het pensioenfonds en een deelnemer of pensioengerechtigde en
 • doet een uitspraak over dat geschil.
Maak kennis met de leden van de Commissie van Beroep
Enrico Sterken
Laurens van der Borg
Marieke ten Cate

Compliance officer houdt alle regels in de gaten

De compliance officer is 1 persoon. Deze persoon is onafhankelijk. De compliance officer:

 • bekijkt of het pensioenfonds zich aan alle wetten en regels houdt en
 • gaat in gesprek met het bestuur als het pensioenfonds zich er niet aan houdt.
Maak kennis met de Compliance officer
 
Henk Bouwers

Functionaris voor de gegevensbescherming

De functionaris voor de gegevensbescherming is 1 persoon. De functionaris:

 • ziet erop toe dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming binnen Pensioenfonds UWV wordt toegepast en nageleefd.
Maak kennis met de functionaris voor de gegevensbescherming
Carolien Glasbergen
Carolien Glasbergen

Bestuursbureau doet het dagelijks werk

Op het bestuursbureau zitten medewerkers van het pensioenfonds. Het bestuursbureau:

 • zorgt voor de dagelijkse werkzaamheden en
 • onderhoudt de contacten met alle andere partijen waar het pensioenfonds mee te maken heeft. 
Maak kennis met de leden van het bestuursbureau
Marcel Snijders
Stephan Heuvelmans
Stephan Heuvelmans
Fred Wouters
Jacob Schoenmaker
Paula de Graaf
Arnold Andriessen
Carolien Heijne
Cees Groenland
Cees Groenland
Rachel Aben
Foto Saskia Mangoendinomo
Saskia Mangoendinomo

Sleutelfunctiehouders beperken risico’s

Het pensioenfonds heeft 3 sleutelfunctiehouders: Risicobeheer, Actuarieel en Interne Audit. Deze 3 onafhankelijke personen zijn verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met het beperken van de risico’s die het pensioenfonds loopt. Maar hun taken en verantwoordelijkheden zijn niet helemaal gelijk.  

De sleutelfunctiehouder Risicobeheer:

 • helpt het bestuur bij het onderkennen en beperken van de risico’s die het pensioenfonds loopt, maar
 • het bestuur blijft hier altijd verantwoordelijk voor.

De sleutelfunctiehouder Actuarieel:

 • zorgt ervoor dat de pensioenvoorzieningen kloppen en
 • beperkt de risico's die hierbij spelen.

De sleutelfunctiehouder Interne Audit:

 • evalueert of de interne controles en procedures goed werken en
 • zorgt zo dat het pensioenfonds integer functioneert.
Maak kennis met de sleutelfunctiehouders
William Etty
(Risicobeheer)
Marc Heemskerk
Marc Heemskerk
(Actuarieel)
Paul Solleveld
(Interne Audit)