Organisatie

Pensioenfonds UWV heeft een bestuur, een verantwoordingsorgaan en een raad van toezicht. Maar onze organisatie bestaat uit nog meer personen. Zij zorgen er samen voor dat jij (straks) het pensioen krijgt waar je recht op hebt. Mét jou. Want jij hebt zelf ook invloed.

Bestuur zorgt voor je pensioengeld

In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers én werknemers én 2 gepensioneerden. Het bestuur:

 • bepaalt het beleid;
 • voert de pensioenregeling uit en
 • neemt besluiten over jouw pensioen. Bijvoorbeeld of je pensioen wordt verhoogd of verlaagd.
Maak kennis met de bestuursleden
Toine van der Stee (voorzitter)
Saskia Mangoendinomo
Bridj Ramautarsing (secretaris)
Toine Aarts (plaatsvervangend secretaris)
Jeannette van Haren (plaatsvervangend voorzitter)
Eric Huizing 
Jan Bouwknegt
Hugo de Groot
Joke Verhoef (plaatsvervangend bestuurslid)

Verantwoordingsorgaan heeft invloed

In het verantwoordingsorgaan zitten 4 leden namens de deelnemers, 2 leden namens de werkgever en 2 leden namens pensioengerechtigden. Het verantwoordingsorgaan:

 • beoordeelt elk jaar of het bestuur dat beleid op de juiste manier heeft uitgevoerd en
 • geeft het bestuur vooraf advies over een aantal beleidsthema's en
 • bepaalt wie er in de raad van toezicht zit.
Maak kennis met de leden van het verantwoordingsorgaan
Maarten Leliefeld (namens deelnemers)
John Broekman (namens deelnemers)
Tineke de Jonge (namens deelnemers) 
Bram Slootweg (namens pensioengerechtigden)
Jaap de Kat (namens pensioengerechtigden) 
Debbie Ritsma (namens werkgever)
Henk Meines (namens werkgever)
Gé van Mil (namens deelnemers)

Raad van toezicht controleert het bestuur

In de raad van toezicht zitten 3 personen. De raad van toezicht:

 • bekijkt of het bestuur zijn werk goed doet en 
 • of het bestuur zich aan het afgesproken beleid houdt. 
Maak kennis met de leden van de raad van toezicht
Willem Boeschoten
Paulien Siegman
Odette Perik 

Commissie van Beroep beoordeelt geschillen

In de Commissie van Beroep zitten 3 werknemers van UWV. De Commissie van Beroep:

 • beoordeelt geschillen tussen het pensioenfonds en een deelnemer of pensioengerechtigde en
 • doet een uitspraak over dat geschil.
Maak kennis met de leden van de Commissie van Beroep
Enrico Sterken
Laurens van der Borg
Marieke ten Cate

Compliance officer houdt alle regels in de gaten

De compliance officer is 1 persoon. Deze persoon is onafhankelijk. De compliance officer:

 • bekijkt of het pensioenfonds zich aan alle wetten en regels houdt en
 • gaat in gesprek met het bestuur als het pensioenfonds zich er niet aan houdt.
Maak kennis met de Compliance officer
Simone Gooijaers

Bestuursbureau doet het dagelijks werk

Op het bestuursbureau zitten medewerkers van het pensioenfonds. Het bestuursbureau:

 • zorgt voor de dagelijkse werkzaamheden en
 • onderhoudt de contacten met alle andere partijen waar het pensioenfonds mee te maken heeft. 
Maak kennis met de leden van het bestuursbureau
Marcel Snijders
Stephan Heuvelmans
Fred Wouters 
Jacob Schoenmaker
Paula de Graaf
Arnold Andriessen 
Rob Koelman 
Carolien Heijne 
Cees Groenland 

Risicomanager brengt onze risico’s in kaart

De risicomanager is één persoon. Deze persoon is onafhankelijk. De risicomanager:

 • helpt het bestuur bij het onderkennen en beperken van de risico’s die het pensioenfonds loopt, maar
 • het bestuur blijft hier altijd verantwoordelijk voor.
Maak kennis met de risicomanager
William Etty

Niet gevonden waar je naar zocht?

Zoek op onze website

Hoi