Overslaan en naar inhoud gaan

Organisatie

Pensioenfonds UWV heeft een bestuur, een verantwoordingsorgaan en een raad van toezicht. Maar onze organisatie bestaat uit nog meer personen. Zij zorgen er samen voor dat jij (straks) het pensioen krijgt waar je recht op hebt. Mét jou. Want jij hebt zelf ook invloed.

Bestuur zorgt voor je pensioengeld

In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers én werknemers én 2 gepensioneerden. Het bestuur:

 • bepaalt het beleid
 • voert de pensioenregeling uit en
 • neemt besluiten over jouw pensioen. Bijvoorbeeld of je pensioen wordt verhoogd of verlaagd
Maak kennis met de bestuursleden

Toine van der Stee (voorzitter)

Niels Lieman (secretaris)

Patrick Edgar

Joke Verhoef

Frans Lemkes

Ruud Timmer

Wim van Pelt

Friso van der Linden

Hella Busstra

Hella Busstra (plaatsvervangend lid)

Maarten Leliefeld (plaatsvervangend lid)

Ron Dudink 

Michel Rovers

Verantwoordingsorgaan heeft invloed

In het verantwoordingsorgaan zitten 4 leden namens de deelnemers, 2 leden namens de werkgever en 2 leden namens pensioengerechtigden. Het verantwoordingsorgaan:

 • beoordeelt elk jaar of het bestuur dat beleid op de juiste manier heeft uitgevoerd;
 • geeft het bestuur vooraf advies over een aantal beleidsthema's en
 • bepaalt wie er in de raad van toezicht zit.
Maak kennis met de leden van het verantwoordingsorgaan

Martine van der Veen (namens deelnemers)

Marilien Cnossen (namens deelnemers)

Sarah Quaedflieg (namens deelnemers)

Manon Admiraal

Manon Admiraal (plaatsvervangend lid namens werkgever)

Henk Meines (namens werkgever)

Carry Meijerink (namens werkgever)

Jan Bos (namens pensioengerechtigden)

Joris Wijnekus (plaatsvervangend lid namens pensioengerechtigden)

Jaap de Kat (namens pensioengerechtigden)

Wendy Tollenaar

Wendy Tollenaar (plaatsvervangend lid)

Jörgen Zegel (plaatsvervangend lid)

Raad van toezicht controleert het bestuur

In de raad van toezicht zitten 3 personen. De raad van toezicht:

 • bekijkt of het bestuur zijn werk goed doet en 
 • of het bestuur zich aan het afgesproken beleid houdt. 
Maak kennis met de leden van de raad van toezicht
Bart Oldenkamp

Bart Oldenkamp

Odette Perik

Mik Breek

Commissie van Beroep beoordeelt geschillen

In de Commissie van Beroep zitten 3 werknemers van UWV. De Commissie van Beroep:

 • beoordeelt geschillen tussen het pensioenfonds en een deelnemer of pensioengerechtigde en
 • doet een uitspraak over dat geschil.
Maak kennis met de leden van de Commissie van Beroep

Joke Verhoef (voorzitter)

Marianne van Tol

Natalia Milko (lid namens deelnemers) 

Compliance officer houdt alle regels in de gaten

De compliance officer is 1 persoon. Deze persoon is onafhankelijk. De compliance officer:

 • bekijkt of het pensioenfonds zich aan alle wetten en regels houdt en
 • gaat in gesprek met het bestuur als het pensioenfonds zich er niet aan houdt.
Maak kennis met de Compliance Officer

Henk Bouwers

Functionaris voor de gegevensbescherming

De functionaris voor de gegevensbescherming is 1 persoon. De functionaris:

 • ziet erop toe dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming binnen Pensioenfonds UWV wordt toegepast en nageleefd.
Maak kennis met de functionaris voor de gegevensbescherming

Esther Sloof

Bestuursbureau doet het dagelijks werk

Op het bestuursbureau zitten medewerkers van het pensioenfonds. Het bestuursbureau:

 • zorgt voor de dagelijkse werkzaamheden en
 • onderhoudt de contacten met alle andere partijen waar het pensioenfonds mee te maken heeft. 
Maak kennis met de leden van het bestuursbureau

Marcel Snijders

Stephan Heuvelmans

Stephan Heuvelmans

Afbeelding Sylvie Leurink

Sylvie Leurink

Paula de Graaf

Carolien Heijne

Cees Groenland

Cees Groenland

Rachel Aben

Sjaak-Jan Baars

Dinant Wansink

Sleutelfunctiehouders beperken risico’s

Het pensioenfonds heeft 3 sleutelfunctiehouders: Risicobeheer, Actuarieel en Interne Audit. Deze 3 onafhankelijke personen zijn verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met het beperken van de risico’s die het pensioenfonds loopt. Maar hun taken en verantwoordelijkheden zijn niet helemaal gelijk.  

De sleutelfunctiehouder Risicobeheer:

 • helpt het bestuur bij het onderkennen en beperken van de risico’s die het pensioenfonds loopt, maar
 • het bestuur blijft hier altijd verantwoordelijk voor.

De sleutelfunctiehouder Actuarieel:

 • zorgt ervoor dat de pensioenvoorzieningen kloppen en
 • beperkt de risico's die hierbij spelen.

De sleutelfunctiehouder Interne Audit:

 • evalueert of de interne controles en procedures goed werken en
 • zorgt zo dat het pensioenfonds integer functioneert.
Maak kennis met de sleutelfunctiehouders

William Etty (Risicobeheer)

Marc Heemskerk

Marc Heemskerk (Actuarieel)

Edwin Poels 
(Interne Audit)