Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

(Tijdelijk) meer of minder werken

 

Ga je meer of minder werken? Je keuze heeft invloed op de hoogte van het pensioen dat je opbouwt. 

Als je minder gaat werken, ga je waarschijnlijk ook minder verdienen. Omdat de hoogte van je pensioenopbouw wordt berekend op basis van je jaarsalaris, ga je ook minder pensioen opbouwen. Wil je weten welke invloed minder werken op jouw pensioen heeft? Neem dan contact op met de Pensioendesk. Zij kunnen een indicatieve berekening voor je maken.

Wanneer je besluit om minder of meer te gaan werken geeft je werkgever dit aan ons door. Je hoeft dus zelf niets te doen.

Zie hieronder verschillende voorbeelden van tijdelijk minder werken en een rekenvoorbeeld:

Zwangerschapsverlof

Tijdens je zwangerschapsverlof loopt de opbouw van je pensioen, net als je salaris, gewoon door.

Ouderschapsverlof

Als je een of meer kinderen hebt, kun je gebruik maken van ouderschapsverlof. Je bouwt dan over het gedeelte dat je blijft werken ouderdomspensioen op. Tijdens je ouderschapsverlof ga je tijdelijk minder werken. Je partnerpensioen blijft verzekerd op basis van het salaris dat gold vóór het opnemen van het verlof.

Je kunt er ook voor kiezen om pensioen te blijven opbouwen voor het gedeelte dat je met ouderschapspensioen gaat. Als je tijdens het ouderschapsverlof overlijdt, dan heeft je partner aanspraak op een partnerpensioen. Dat partnerpensioen is in dat geval gebaseerd op de pensioengrondslag voordat je met ouderschapsverlof ging. Word je tijdens het ouderschapsverlof arbeidsongeschikt, dan loopt de pensioenopbouw door op basis van de pensioengrondslag die gold voordat je met ouderschapsverlof ging. Hetzelfde geldt voor de vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspensioen. 

Onbetaald verlof

Bij onbetaald verlof neem je een periode verlof op. Je dienstverband loopt dan door, maar je ontvangt geen salaris. Hier valt ook verlof binnen de levensloopregeling onder.

Tijdens onbetaald verlof neem je geen deel meer aan de pensioenregeling. Je betaalt tijdens onbetaald verlof dus geen premie en bouwt geen pensioen op.

Wel blijft je (eventuele) partner maximaal 18 maanden van onbetaald verlof verzekerd voor partnerpensioen.

Je kunt er ook voor kiezen de opbouw van je pensioen door te laten lopen tijdens onbetaald verlof. Je betaalt hiervoor dan zelf de gehele premie aan je werkgever.

Als u tijdens onbetaald verlof arbeidsongeschikt wordt, is uw pensioenopbouw verzekerd. 

Levensloopregeling (vóór 1-1-2012)

Eerder kon je met de levensloopregeling een deel van je bruto salaris sparen. Je spaarde voor onbetaald verlof, of om eerder te stoppen met werken. Je kon hiermee en dus met pensioen te gaan.

Vanaf 1 januari 2012 bestaat de levensloopregeling niet meer. Het bedrag dat je hebt opgebouwd, kun je nog wel gebruiken. Je kunt dit gebruiken om met onbetaald verlof te gaan of eerder te stoppen met werken.

Of je ook nog verder kunt sparen, is afhankelijk van je opgebouwde kapitaal. Had je op 31 december 2011 meer dan € 3.000 in je levensloopregeling opgebouwd? Dan kun je nog bijstorten.

Let op: vanaf 2022 is je opgebouwde saldo belastbaar. Neem dus voor 2022 het saldo op. Er bestaat geen levensloopverlofkorting meer. Het opgebouwde saldo is dus niet meer onbelast.

Deeltijdpensioen

Pensioenfonds UWV biedt de mogelijkheid om met deeltijdpensioen te gaan. Dat betekent dat je voor een deel blijft werken en voor een deel met pensioen gaat.

Vanaf 60 jaar kun je met deeltijdpensioen gaan. Je moet dit in goed overleg met je werkgever regelen.

In het pensioendashboard kun je berekenen wat de hoogte van je pensioen is als je met deeltijdpensioen gaat.

Rekenvoorbeeld pensioenopbouw bij minder werken

Serge werkt bij UWV. Hij werkt fulltime. Zijn bruto pensioengevend salaris is € 30.000. Serge besluit een dag minder per week te gaan werken. Zijn deeltijdpercentage is dan 80%.

Het nieuwe pensioengevend salaris van Serge is € 30.000 x 0,8 = € 24.000. Wat betekent het nieuwe salaris voor de pensioenopbouw van Serge?

€ 30.000 (pensioengevend salaris) – € 13.344 (franchise in 2018) = € 16.656 (pensioengrondslag)

In 2018 is het opbouwpercentage 1,738%. In 2018 zou Serge op basis van zijn fulltime salaris € 289,48 aan pensioen opbouwen (1,738% x € 16.656). Maar, hij werkt niet fulltime maar 80%.

Serge bouwt dus € 289,48 x 0,8 = € 231,58 aan pensioen op.