Overslaan en naar inhoud gaan

Planning verkiezingen

De verkiezingen voor het VO vinden plaats van 11 november 2021 tot en met 25 november 2021.

Je kunt tijdens deze periode je stem uitbrengen op de kandidaat van jouw keuze. 

Na het stemmen

Na 25 november stelt het dagelijks bestuur het aantal geldige stemmen vast. De kandidaten met de meeste geldige stemmen worden door het bestuur benoemd tot lid van het verantwoordingsorgaan. Dit gebeurt tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. 

De uitslag van de verkiezingen wordt uiterlijk 2 december bekend gemaakt. Je vindt de uitslag dan op onze website. Daarnaast maakt het dagelijks bestuur een verslag van de verkiezingsuitslag. Daarin vind je onder andere:

  • Het totaal aantal uitgebrachte stemmen
  • Het aantal ongeldige stemmen
  • Het aantal geldige stemmen
  • Het aantal blanco stemmen
  • Het aantal geldig uitgebrachte stemmen op elke kandidaat
  • De totaaluitslag van de verkiezingen