Overslaan en naar inhoud gaan

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Verantwoordingsorgaan heeft invloed

In het verantwoordingsorgaan zitten 4 leden namens de deelnemers, 2 leden namens de werkgever en 2 leden namens pensioengerechtigden.

Het verantwoordingsorgaan:

  • beoordeelt elk jaar of het bestuur dat beleid op de juiste manier heeft uitgevoerd;
  • geeft het bestuur vooraf advies over een aantal beleidsthema's en
  • bepaalt wie er in de raad van toezicht zit.