Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Beleid

Een goed pensioenfondsbestuur moet aan het hoofd staan van een pensioenfonds. In Nederland schrijft de wet dit voor. 

Het bestuur van Pensioenfonds UWV wil alle deelnemers goed informeren over de verantwoordelijkheden van het pensioenfonds. Daarnaast wil Pensioenfonds UWV deelnemers bewust maken van hun pensioensituatie.

Goed informeren

Het pensioenfonds informeert deelnemers zo goed mogelijk over:

 • de opbouw van pensioen; 
 • de verantwoordelijkheden die de deelnemers zelf hebben;
 • de onzekerheden en risico's die rond het eigen pensioen bestaan. 

Pensioenfonds UWV stelt voor diverse gebieden beleid op om de doelen van het fonds te halen, zoals: 

Beleggingsbeleid

Pensioenfonds UWV belegt de door de werknemer en werkgever ingelegde premie. We investeren om alle pensioenen te kunnen (blijven) uitkeren. Nu en in de toekomst. Het totale kapitaal van deze premies beleggen we gespreid. Zo verkleinen we de risico's en behalen we een maximaal rendement. 

We stellen het beleggingsbeleid periodiek vast. Het geeft de verdeling aan van ons kapitaal over diverse beleggingscategorieën zoals:

 • (staats)leningen;
 • aandelen;
 • onroerend goed.

De mix aan beleggingen die zo ontstaat noemen we ook wel de Strategische Asset Allocatie. 

Duurzaam en verantwoord beleggen

Het bestuur van Pensioenfonds UWV hecht veel waarde aan een verantwoord beleggingsbeleid. In de eerste plaats omdat we maatschappelijk betrokken zijn. Maar ook omdat we geloven dat financieel en maatschappelijk rendement op lange termijn samengaan.

Lees meer over het beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV

Indexatiebeleid

Prijzen en lonen stijgen elk jaar. Pensioenfonds UWV probeert daarom elk jaar ook de opgebouwde en ingegane pensioenen te laten stijgen. We noemen dit toeslag of indexatie

De stijging van de pensioenen kan niet altijd, omdat er voorwaarden aan vastzitten. We kunnen alleen toeslag geven als de financiële situatie van het pensioenfonds dit toelaat. 

Het bestuur beslist jaarlijks:

 • of we toeslag geven;
 • in hoeverre we toeslag geven. 

Communicatiebeleid

Pensioenfonds UWV wil medewerkers betrekken bij hun pensioen. We willen medewerkers laten beseffen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun situatie. Doel van ons communicatiebeleid is werknemers zo goed mogelijk informeren. 

Klankbord
UWV Pensioenfonds onderzoekt het communicatiebeleid met een Klankbord van zo'n 20 medewerkers. Het Klankbord is regelmatig onze sparringspartner over onderdelen van het communicatiebeleid. Daarnaast kijkt het Klankbord vooraf of onze communicatiemiddelen begrijpelijk en compleet zijn. 

Integriteitsbeleid

Pensioenfonds UWV vindt integriteit belangrijk. We leven wet- en regelgeving na. Pensioenfonds UWV heeft dan ook speciaal beleid voor integriteit opgesteld. Hierin staat waar alle betrokkenen bij het besturen van het fonds zich aan moeten houden. 

Daarnaast hebben we ook:

 • een gedragscode; 
 • een incidentenregeling;
 • en een regeling voor het melden van misstanden (klokkenluiders).

Zijn er toch kwesties rond integriteit. Deze regelingen maken een melding mogelijk. Een klokkenluider kan dus zijn of haar klachten laten weten. Een onafhankelijke en deskundige onderzoekscommissie behandelt de melding of klacht snel en zorgvuldig. De onderzoekscommissie bestaat uit het hoofd van het bureau Integriteit en de Compliance officer. 

Klik hier voor de gedragscode incidentenregeling en regeling voor klokkenluiders

Beloningsbeleid

Pensioenfonds UWV wil beheerst en duurzaam belonen. In het beloningsbeleid staat welke vergoeding leden krijgen voor hun werk bij het pensioenfonds. We hebben het dan over:

 • de bestuursleden;
 • de leden van het verantwoordingsorgaan;
 • de raad van toezicht;
 • en de externe leden.

Doel van het beloningsbeleid
Geschikte leden vinden voor de verschillende organen van het pensioenfonds en binnen houden. Daarnaast richt het beloningsbeleid zich op een beheerste en integere bedrijfsvoering voor de lange termijn. Zo moedigen we leden niet aan meer risico’s te nemen dan voor het fonds aanvaardbaar is.

Meer informatie
De uitgangspunten, de precieze vergoedingen en het doel van het beloningsbeleid staan in het beloningsbeleid.

Lees hier het beloningsbeleid

Uitbestedingsbeleid


Maatschappelijke pensioendialoog

De SER heeft een rapport uitgebracht “Persoonlijk pensioen met collectieve risicodeling”. Met het rapport wil de SER meewerken aan de dialoog over pensioen in de maatschappij. Het bestuur heeft kennis genomen van dit rapport en volgt de ontwikkelingen.

Lees hier het rapport.

Geef je mening