Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

FAQ

 • Hoe vindt de opbouw van pensioen plaats bij arbeidsongeschiktheid?

   

  De eerste twee jaar na de eerste dag van je ziekte loopt de opbouw van je pensioen 100% door.

  Na het tweede ziektejaar wordt die premievrije opbouw maximaal 70% - als je geheel arbeidsongeschikt bent.

  Dit geldt ook voor de opbouw bij toename van het arbeidsongeschiktheidspercentage zolang je in dienst bent.

 • Hoe weet ik wat het rendement is op mijn IPB-saldo?

   

  Je kunt het rendement bekijken via Mijn Pensioen. Daarnaast krijg je als deelnemer aan IPB jaarlijks een overzicht.

  Deze jaaropgave bevat:

  • een rekening-courantoverzicht; 
  • een overzicht van je inleg; 
  • de kosten
  • en het behaalde rendement.
 • Hoe wordt het ‘te bereiken pensioen’ berekend?

   

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vermelden we het ‘te bereiken pensioen’. Daarvoor moeten we een aantal aannames doen. We kunnen niet in de toekomst kijken.

  Wij gaan bij de berekening van het ‘te bereiken pensioen’ uit van de huidige situatie. Dat zijn de spelregels waar wij ons aan moeten houden.

  Dus rekenen we met:

  • Het salaris dat je nu verdient.
  • Het aantal uren dat je nu werkt. 
  • De wetgeving die nu van kracht is.
  • Het opbouwpercentage uit het reglement.

  Het ‘te bereiken pensioen’ is alleen een hint. Ben je verder van je pensioendatum? Het verwachte verschil tussen het 'te bereiken pensioen' op je UPO en de realiteit op je pensioendatum wordt groter. 

  Wijzigingen in je privéleven of werk kunnen je ‘te bereiken pensioen’ beïnvloeden.

  De financiële situatie van het fonds en (toekomstige) wetswijzigingen hebben ook invloed.

 • Hoeveel is de premie voor de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering?

   

  De jaarpremie voor de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering is 1,60% van je bruto jaarsalaris, hoger dan het WIA-dagloon (stand per 1 april 2017).

 • Hoeveel pensioenpremie betaal ik zelf?

   

  Als medewerker betaal je mee aan de opbouw van je eigen pensioen. Medewerkers betalen 1/3e van de maandelijkse totale premie. De werkgever betaalt 2/3e deel.

  De medewerkersbijdrage is per 1 januari 2015 8,76% van de pensioengrondslag.

   

 • Ik nam deel aan Individueel Pensioenbeleggen (IPB). Waarom kan ik vanaf 2015 geen premie meer inleggen?

   

  Je bouwt fiscaal vriendelijk pensioen op. Deze fiscaal vriendelijke opbouw is wel begrensd. We noemen dit de fiscale ruimte. De overheid heeft deze fiscale ruimte per 2015 verder beperkt.

  Dat betekent dat je je fiscale ruimte gebruikt voor de pensioenopbouw via Pensioenfonds UWV.

  Daarom is de Individueel Pensioenbeleggen-regeling vanaf 2015 gestopt. Het opgebouwde kapitaal beleggen we nog wel. 

 • Ik wil bij echtscheiding mijn pensioenrechten behouden. Is dat mogelijk?

   

  Ja, dat is mogelijk. Je kunt dit vastleggen in je echtscheidingsconvenant. Of hier afspraken over maken in de huwelijkse voorwaarden.

  Let op:

  Het moet dan wel duidelijk zijn wat de afspraken precies zijn.

  Is niets afwijkends geregeld? De volgende twee zaken worden geregeld bij het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap:

  • De helft van het tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen gaat naar de ex-partner.
  • Het opgebouwde partnerpensioen tot aan de officiële beëindiging van de relatie gaat naar de ex-partner.

  Wil je voor beide pensioenen, ouderdomspensioen en partnerpensioen, vastleggen hoe jullie daarmee om willen gaan? Gebruik het echtscheidingsconvenant (of de huwelijke voorwaarden).

 • Ik woon samen; geldt het partnerpensioen dan ook voor mijn partner?

  Ja, als je minimaal zes maanden samenwoont. Je moet je 'samenleving' laten vastleggen in een notariële akte.

  Daarin wijs je je partner aan als ontvanger van het partnerpensioen, onder herroeping van eerdere begunstiging. Een partner met samenlevingscontract meld je aan bij het pensioenfonds. Gebruik daarvoor het formulier 'Samenlevingscontract: meld je partner aan'.

 • Is de aanvullende partnerpensioenverzekering voor mij geschikt?

   

  Deze afweging kun je alleen zelf maken.

  Heeft je partner bij je overlijden geen andere inkomsten dan het normale partnerpensioen via Pensioenfonds UWV? Dan is de aanvullende partnerpensioenverzekering interessant.

 • Kan ik mij aanmelden voor de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering zonder medische keuring?

   

  Dat kan alleen als je je binnen zes maanden na indiensttreding aanmeldt voor de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Pensioenfonds UWV.

 • Kan ik mij zonder medische toetsing verzekeren voor een aanvullend partnerpensioen?

   

  Ja, je hebt hier geen medische toetsing voor nodig.

 • Kan ik mijn aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering op ieder moment beëindigen?

   

  Ja, dat kan.

  Zeg je via de werkgever op? Dan geldt voor de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering een opzegtermijn van één maand.

  Eenmaal opgezegde verzekeringen kun je niet (ongewijzigd) weer activeren.

 • Kan ik straks toch nog eerder stoppen met werken?

   

  Ja, dat kan.

  De beslissing over het moment om met pensioen te gaan, kun je ook in de toekomst blijven maken. Net als nu hangt die keuze af van je persoonlijke situatie. Ook de hoogte van het pensioen speelt daarin een rol.

 • Krijg ik nu minder pensioen dan ik aan premie heb betaald?

   

  Je krijgt veel meer pensioen dan je aan premie betaalt.

  De premie die jij en je werkgever betalen, belegt het fonds. Het fonds maakt rendement over je betaalde premie.

  Ga je met pensioen? Dan kan het fonds je een hogere pensioenuitkering bieden dan je aan premie zelf hebt betaald.

 • Mijn partner en ik willen alsnog afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Is dat mogelijk?

   

  Ja, dat kan.

  Je moet binnen twee jaar na beëindiging van de samenlevingsovereenkomst een door je ex-partner ondertekende afstandsverklaring aan het fonds overhandigen.

   

 • Moet ik doorwerken tot mijn 67ste of kan ik nog steeds eerder met pensioen?

   

   

  Nee, je hoeft niet door te werken tot je 67ste. De wettelijke ontslagdatum is bij het bereiken van je AOW-leeftijd.

  Dit staat ook in de cao van UWV. Je kunt nog steeds eerder met pensioen.

  Maar dat betekent wel dat je pensioen lager wordt. Het pensioenfonds moet dan namelijk je pensioen over een langere tijd uitbetalen. Daarnaast heb je minder pensioen opgebouwd, omdat je minder lang hebt gewerkt.

 • Moet ik langer doorwerken als het opbouwpercentage lager wordt?

   

  Nee, dat hoeft niet. Maar houd er wel rekening mee dat je pensioen dan lager is.

  Als je geen lager pensioen wilt, moet je wel langer werken. Overigens is al bekend dat de pensioengerechtigde leeftijd opschuift naar een later moment. Dat geldt ook voor de ingangsdatum van de AOW. Daarnaast leven we ook langer. Als we er in pensioen niet op achteruit willen gaan, zullen we dus langer moeten werken.

 • Moet ik mijn samenleven melden bij het pensioenfonds?

   

  Nee, pas op het moment van overlijden moet de achterblijvende partner de benodigde stukken overleggen.

  Het samenleven moet dan ten minste zes maanden hebben geduurd.

  De partners moeten op hetzelfde adres hebben gewoond (bij het BRP ingeschreven hebben gestaan).

  Op het moment van pensionering moet je je partner wel aanmelden bij het pensioenfonds.

 • Op welke manier worden de pensioenen geïndexeerd?

   

  Je pensioen bij UWV krijgt een voorwaardelijke indexatie. We passen de pensioenen aan, aan de stijgende levenskosten. 

  Indexatie gebeurt alleen als de financiële situatie van het fonds dat toelaat.

  Voor indexatie: 

  • betaal je geen premie.
  • houdt het fond geen reserves aan.

  Tijdens de opbouwfase (actieve dienst) indexeert het fonds alle pensioenen voorwaardelijk met de cao-stijging.

  Tijdens de uitkerende/slapende fase indexeert het fonds ook voorwaardelijk. Maar dan met de ‘consumentenprijsindex alle bestedingen afgeleid’. 

 • Waarom schommelt de dekkingsgraad zo hard?

   

  De dekkingsgraad is continu in beweging. Dat komt omdat de beleggingen van het pensioenfonds door koersschommelingen veranderen. Daarnaast is de beweging van de stand van de rente van invloed op de dekkingsgraad.

  De dekkingsgraad wordt gebruikt om het financiële beleid te bepalen. Daarom rekenen we vanaf 2015 met een ‘beleidsdekkingsgraad’.

  Dit is een dekkingsgraad op basis van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden. De dekkingsgraad zal dus minder gaan schommelen.

 • Wanneer kan ik mij aanmelden voor de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering?

   

   

  Binnen zes maanden na indiensttreding kan dat zonder medische keuring.

  Na zes maanden kan het op ieder moment, onder voorwaarde van een medische keuring.

  Deze keuring wordt uitgevoerd door een medisch specialist aan de hand van een ingevulde gezondheidsverklaring. Een eenmaal beëindigde verzekering kan niet op een later moment weer ingaan.

 • Wanneer kan ik mij aanmelden voor de Tijdelijk partnerpensioenverzekering?

   

  Zonder medische toetsing kan dat alleen als je je aanmeldt:

  • binnen één maand na indiensttreding;
  • binnen één maand na de sluiting van een huwelijk/samenlevingsovereenkomst.

  Na deze maand kun je de Tijdelijk partnerpensioenverzekering elk moment afsluiten, onder voorwaarde van een medische keuring.

  Een medisch specialist voert de keuring uit aan de hand van een ingevulde gezondheidsverklaring.

 • Wanneer wordt besloten tot korten of verlagen van de pensioenen?

   

  Is de financiële situatie van het pensioenfonds tijdens langere periode slecht? Dan worden pensioenfondsen door De Nederlandsche Bank genoodzaakt maatregelen te treffen.

  Als uiterste maatregel worden de pensioenen gekort (verlaagd).

  Deze maatregel heeft onmiddellijk een groot effect. Daarom verlagen we pas in uiterste noodzaak. Een dergelijke maatregel kondigen we ruim van te voren aan.

  Het pensioenfonds werkt daarom met een herstelplan ingediend. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet hierop toe. In het herstelplan staat beschreven hoe we weer financieel gezond verwachten te worden.

  We doen dit op basis van verwachte rendementen en beleid binnen de gekozen looptijd van het herstelplan (10 jaar). 

 • Wanneer wordt je partner op het Uniform Pensioenoverzicht vermeld?

   

  Ben je getrouwd? Of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan wordt je partner automatisch aangemeld bij Pensioenfonds UWV.

  Je partner komt dan ook op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) te staan. Het UPO is een jaarlijks pensioenoverzicht, gebaseerd op je gegevens per 1 januari van het jaar waarin je je UPO hebt ontvangen. Ben je na die datum getrouwd of ben je na die datum een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan staat je partner nu nog niet op je UPO, maar volgend jaar wel.

  Als je samenwoont met een samenlevingsovereenkomst, staat je partner niet op je UPO vermeld. Het is niet nodig om je partner aan te melden bij het pensioenfonds.

  De partnergegevens gebruiken we pas als je met pensioen gaat, overlijdt of als je gaat scheiden. Mocht je komen te overlijden, dan kan je partner bij Pensioenfonds UWV een partnerpensioen aanvragen. 

 • Wat beoogt het beleggingsbeleid eigenlijk?

   

  Het beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV heeft twee hoofddoelen.

  We beleggen een groot deel van het pensioenvermogen zeer behoudend in obligaties of obligatie gerelateerde beleggingen. 

  Deze obligaties kiezen we zo dat de geldstromen van de obligaties en de pensioenuitkeringen met elkaar samenvallen. 

  Deze beleggingsstrategie wil zorgen dat we met een grote mate van zekerheid de toegezegde pensioenen kunnen uitkeren. Het gaat om nominale pensioenen. Pensioenen dus, uitgedrukt in euro’s van nu.

  Indexatie

  De waarde van geld daalt in de loop van de tijd. Daarom hebben we de ambitie de pensioenen periodiek te verhogen (te indexeren). 

  Indexatie is voorwaardelijk. Dat betekent dat indexeren alleen mogelijk is als het pensioenfonds financieel gezond is. 

  Daarom beleggen we een (kleiner) deel van de beleggingsportefeuille in onder meer aandelen. Hier willen we een hoger rendement mee halen. 

  Hogere rendementen zijn nodig om de financiële positie van het fonds te verbeteren. En daarmee de kansen op indexatie.

  Het pensioenfonds staat er financieel niet rooskleurig voor. Waarschijnlijk kan het indexeren van onze pensioenen de komende jaren niet of nauwelijks plaatsvinden. 

 • Wat betekent korten of verlagen voor mij?

   

  Bij korten of verlagen, gaat er een door het bestuur vastgesteld percentage van je opgebouwde of ingegane pensioen af.

 • Wat gebeurt er met het IPB-saldo als ik voor mijn pensioendatum bij UWV vertrek?

   

  Het blijft jouw pensioen.

  Het IPB-saldo zetten we bij uitdiensttreding voor de pensioendatum om in een levenslange pensioenuitkering.  De uitkering loopt vanaf de reglementaire pensioendatum. Je betaalt vanaf uitdiensttreding geen premie meer. 

  Je hebt bij uitdiensttreding een duidelijke keuze. Draag je je totale ouderdomspensioen over naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever? Dus inclusief het ouderdomspensioen uit IPB? Dit heet waardeoverdracht.

 • Wat gebeurt er met het IPB-saldo bij eerder overlijden?

   

  Kom je te overlijden tijdens je dienstverband bij UWV? Dan gebruiken we het IPB-saldo voor de aankoop van een partner- en wezenpensioen.

  Heb je geen nabestaande(n)? Dan vervalt het saldo aan het pensioenfonds. We voegen het saldo toe aan het vermogen van het fonds.

 • Wat gebeurt er met het kapitaal dat ik heb opgebouwd via Individueel Pensioenbeleggen?

   

  Het opgebouwde kapitaal wordt gewoon belegd en groeit dus aan met beleggingsrendementen. 

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als mijn huwelijk / geregistreerd partnerschap eindigt?

   

  De beëindiging van je huwelijk / geregistreerd partnerschap is ingrijpend voor de pensioensituatie van jou en je ex-partner.

  Zeker als je niet iets hebt geregeld via de notaris. Je leest er meer over in het Pensioen 1-2-3.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als mijn samenlevingsovereenkomst wordt beëindigd?

   

  Komt er een einde aan de samenlevingsovereenkomst tussen jou en je (ex-)partner? Is je ex-partner aangewezen als begunstigde voor partnerpensioen? Dan heeft je ex-partner recht op het partnerpensioen. Je bouwt dit op, tot het einde van de relatie.

  Vanaf dat moment noemen we dit pensioen, bijzonder partnerpensioen. Bij je overlijden ontvangt je ex-partner het bijzonder partnerpensioen.

  Heb je een nieuwe partner? Je nieuwe partner heeft recht op het partnerpensioen dat jij opbouwt. De opbouw begint vanaf de datum dat een einde komt aan de samenlevingsovereenkomst met je ex-partner.

  Je kunt in een samenlevingsovereenkomst afwijkende afspraken maken rond jullie pensioenen. Bijvoorbeeld dat geen bijzonder partnerpensioen naar de ex-partner gaat bij het beëindigen van de relatie.

 • Wat is de financiële situatie van het pensioenfonds op dit moment?

   

   

  Sinds 2008 staat de financiële situatie van de meeste pensioenfondsen in ons land onder druk.

  Dat geldt ook voor Pensioenfonds UWV. Lees hier meer over de financiële situatie

 • Wat is een dekkingsgraad?

  De dekkingsgraad is een belangrijke maat voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds.

  De dekkingsgraad biedt antwoord op de vraag: is het vermogen van het fonds voldoende om op de lange termijn alle uit te pensioenen te keren?

  Een dekkingsgraad van 100% betekent: het pensioenfonds heeft genoeg vermogen om alle pensioenen in de toekomst te betalen. De actuele dekkingsgraad vind je hier.

 • Wat is het herstelplan van Pensioenfonds UWV?

  Herstelplan
  De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds UWV is per 31 december 2018 103,2%. Dat is lager dan de vereiste dekkingsgraad van 117% (per 31 december 2018), net als het jaar daarvoor. Daarom diende Pensioenfonds UWV een geactualiseerd herstelplan in bij DNB. Uit dit plan blijkt dat de financiële situatie de komende jaren naar verwachting langzamerhand herstelt. Maar het fonds kan de komende jaren nog niet indexeren.

  De minimaal vereiste dekkingsgraad voor Pensioenfonds UWV was eind december 2018 104,3%. Op 1 januari 2020 moet de beleidsdekkingsgraad én/of de actuele dekkingsgraad minimaal gelijk zijn aan 104,3%. Of dat lukt hangt af van het rendement op de beleggingen én de rente. Als de rente laag blijft en het pensioenfonds niet genoeg rendement behaalt, wordt de kans groter dat Pensioenfonds UWV de pensioenen moet verlagen. Maar als de rente genoeg stijgt en het pensioenfonds genoeg rendement behaalt, hoeft het Pensioenfonds UWV de pensioenen níet te verlagen.

  Verplicht verlagen van pensioenen
  Door de alsmaar dalende rente, wordt de kans dat Pensioenfonds UWV op 31 december 2019 de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3% haalt, steeds kleiner. In dat geval ontkomt het fondsbestuur er niet aan om in 2020 alle pensioenen te verlagen. 

  Pensioenakkoord
  Daarnaast hebben we te maken met afspraken uit het nieuwe pensioenakkoord. In het nieuwe pensioenakkoord is er sprake van een dekkingsgraad van 100% bij een eventuele verlaging van de pensioenen.

  Het is op dit moment nog niet bekend hoe de overheid die nieuwe regels voor verlaging van pensioen gaat vormgeven. Maar het lijkt er op dat een eventuele verlaging ervoor moet zorgen dat de dekkingsgraad weer op 100% komt. Vóór het pensioenakkoord was die ondergrens 104,3%. In dat geval is een eventuele verlaging dus minder, dan vóór het pensioenakkoord.

  Het bestuur volgt de ontwikkelingen met aandacht en zal u informeren als we maatregelen moeten nemen. Houd onze website dus goed in de gaten!

 • We weten toch al langer dat we langer leven? Waarom is dat nu opeens een probleem?

   

   

  Je hebt gelijk. Het pensioenfonds heeft ook in het verleden al gezien dat mensen langer leven. 

  De premie hebben we toen al veranderd. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat mensen (veel) ouder worden dan we dachten.

  Daarom moet het fonds meer geld opzij leggen om de pensioenen langer te kunnen uitkeren. Het gaat om een extra bedrag van meer dan € 300 miljoen. Daarvoor is in het verleden geen premie betaald.

 • Welke keuzes moet ik rond de pensioendatum maken?

   

  Op het moment dat je met pensioen gaat, maak je een aantal keuzes:

  1. Het vaststellen van je pensioendatum. Je kunt eerder stoppen met werken (zelfs al vanaf 55 jaar). Ook kun je vanaf 60 jaar kiezen voor deeltijdpensioen. Je werkt dan nog enige tijd parttime. Daarnaast ontvang je een parttime pensioenuitkering. Meer hierover lees je onder Eerder met pensioen.

  2. Het opgebouwde partnerpensioen kun je omzetten in een hoger ouderdomspensioen voor jezelf. Heb je geen partner? Of heeft je partner een goed inkomen? Dan ligt deze keuze voor de hand.

  Andersom kan ook: kiezen voor een hoger partnerpensioen en een wat lager ouderdomspensioen. Dat kan interessant zijn als je partner weinig eigen inkomsten heeft als jij eerder overlijdt. Meer hierover lees je bij Keuzes over partnerpensioen.

  3. Tot slot kun je de hoogte van je pensioen door de jaren laten variëren. Eerst een periode een verhoogd pensioen. Na die periode krijg je een verlaagd pensioen. Zie ook Hoog/laag pensioen.

 • Welke premie betaal ik voor de aanvullende partnerpensioenverzekering?

   

  Daarover lees je hier meer.

 • Zijn er nog kosten verbonden aan IPB?

   

  Ja, er worden beleggingskosten in rekening gebracht.

  Daarnaast worden op de inleg in de diverse fondsen aankoopkosten berekend. Met uitzondering van beleggingsdepot F

  Bij het switchen van depot zijn zowel aan- als verkoopkosten verschuldigd. Deze berekenen we over het totale saldo.

  • Life Cycle depots: 0,15% voor aankopen, geen verkoopkosten
  • Vrij beleggen depots: 0,15% voor aankopen, 0,11% voor verkopen, met uitzondering van depot F
  • Depot F geen aan en verkoopkosten