Overslaan en naar inhoud gaan

Thema: Nieuw Pensioenstelsel

Jouw pensioen is te belangrijk om ingewikkeld te zijn. Daarom willen wij de afspraken die de vakbonden en UWV (cao-partijen) als gevolg van het pensioenakkoord voor jouw pensioen maken, goed uitleggen. Dat doen we op deze themapagina "Nieuw Pensioenstelsel".

Uiterlijk in 2027 moet het pensioenakkoord ons een nieuwe, toekomstbestendige pensioenregeling opleveren. Maar voor we daar zijn, komen we onderweg nog een aantal grote vraagstukken tegen. 

Werk aan de winkel

De overheid, pensioensector en sociale partners hebben de afgelopen tijd druk onderhandeld over de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel. De details werken zij in de komende periode verder uit. Zoals de planning er nu uitziet, leidt dit in januari 2023 tot nieuwe wetgeving.

2019

Het Pensioenakkoord werd gesloten.

2020

Verdere uitwerking van het Pensioenakkoord.

16 december 2020 tot 12 februari 2021

Consultatie van de wetgeving voor het Pensioenakkoord opengesteld. 

Nu

Reacties op de consultatie worden behandeld en kunnen tot wijzigingen van de uitwerking het Pensioenakkoord leiden. 

Eind 2022

Pensioenakkoord wordt in wetgeving omgezet.

1 januari 2023

Wet toekomst pensioenen (of een aantal onderdelen daarvan) treedt naar verwachting in werking.

 

Na dit wetgevingsproces start het besluitvormingsproces. De sociale partners en de werkgever UWV beslissen dan hoe diverse onderwerpen voor de pensioenregeling van UWV eruit komen te zien. 

Het pensioencontract

In de huidige pensioenregeling bouwen deelnemers een pensioen op. Het is een ‘uitkeringsovereenkomst’ dat wil zeggen, deelnemers krijgen de belofte van een uitkering oftewel een bepaald pensioen. Het nieuwe pensioenstelsel gaat uit van een ‘premieovereenkomst’: de hoogte van de pensioenpremie bepaalt in grote mate wat voor pensioen een deelnemer later zal ontvangen. De premieovereenkomst heeft straks 2 mogelijke vormen: 

  1. een nieuw pensioencontract met 1 beleggingsbeleid dat voor iedereen geldt (collectief);
  2. een zogenaamde "verbeterde premieregeling" waarbij de opbouw- en uitkeringsfase gescheiden zijn en deelnemers op de pensioendatum een eigen opgebouwd pensioenkapitaal hebben.

Welke overeenkomst we verder gaan uitwerken, beslissen de cao-partijen.

Overgangsfase huidige regeling naar nieuwe pensioenregeling

Er komt wetgeving die de overgang regelt voor pensioenfondsen die de bestaande pensioenaanspraken en -rechten willen omzetten naar een nieuwe pensioenregeling: ‘transitie-FTK’. Het is niet verplicht om gebruik te maken van deze ‘overgangswetgeving’.

In 2022 moeten we besluiten of we gebruik willen maken van het transitie-FTK. En hoe we het beleid dan gaan inrichten. Maar dit kunnen we pas doen als de wetgeving is uitgewerkt. Dit besluit nemen we met de cao-partijen, want zij gaan over de (toekomstige) pensioenregeling. Zij beslissen ook of we de pensioenaanspraken en -rechten willen omzetten naar een nieuwe pensioenregeling.

Financiële situatie

In 2020 én 2021 maakten we gebruik van de vrijstellingsregeling zodat we de pensioenen (zowel van werkende als gepensioneerde UWV’ers) niet hoefde te verlagen. Door deze vrijstellingsregeling is het niet nodig dat pensioenfondsen op korte termijn grote ingrepen moeten doen, terwijl de overgang naar een nieuw pensioenstelsel in zicht is. Deze vrijstellingsregeling zal ook voor 2022 gelden. Pensioenfondsen mogen gebruikmaken van de vrijstellingsregeling als hun actuele dekkingsgraad  90% of hoger is.

Uitwerking in programmaorganisatie

In voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel  zijn wij alvast gestart met een programma. De transitie naar een nieuw pensioenstelsel is complex en een langdurig traject met veel afhankelijkheden en belanghebbenden die allen hun rol en verantwoordelijkheid hebben. Om dit in goede banen te leiden, is een goede programmaorganisatie belangrijk. Samen met de cao-partijen hebben we begin 2021 stappen gezet om de organisatie en het proces in te richten en om kennis te delen, zodat iedereen zijn rol kan pakken. 

Er moeten complexe, fundamentele besluiten worden genomen. Zoals:

  • Hoe gaat de pensioenregeling eruitzien?
  • Gaan de bestaande pensioenen over (het ‘invaren’)?
  • Hoe wordt het collectieve pensioenvermogen evenwichtig verdeeld naar individuele pensioenvermogens?
  • Worden deelnemers gecompenseerd als ze erop achteruitgaan in vergelijking met de huidige pensioenregeling en hoe?

We hebben deze vragen op ons netvlies en praten hier binnen het programma over. Bij het zetten van concrete stappen hanteren we steeds de afweging: ‘doen we de juiste dingen, op het juiste moment, op de juiste manier?’. Zo zorgen we dat we slagvaardig zijn en blijven, maar ook dat we oog houden voor de verhouding tussen kosten en toegevoegde waarde. 

Hebben de sociale partners eenmaal de knoop doorgehakt, dan kunnen wij – als pensioenfonds – beginnen met de implementatie. Uiterlijk in januari 2027 moeten alle fondsen over zijn naar de nieuwe regels. Tot die tijd is er dus nog veel werk aan de winkel. Werk waarop we ons nu goed voorbereiden. Maar waar we pas echt mee aan de slag kunnen als er meer duidelijk is. We willen niet te vroeg beginnen, om zo onnodige kosten te voorkomen.

We nemen tijdens het traject de deelnemers voortdurend mee in de stappen die we zetten, onder andere via deze themapagina. 

Voorzitter Toine praat je bij

Toine van der Stee

De voorzitter van het pensioenfonds Toine van der Stee praat je bij over het pensioenakkoord.

Lees zijn laatste blog:
Het pensioenakkoord en de pensioenen bij UWV