Overslaan en naar inhoud gaan

Het pensioenakkoord en de pensioenen bij UWV

Gepubliceerd op:

Vorig jaar werd na langdurige discussies een landelijk pensioenakkoord bereikt. Op 1 januari 2026 zou het gehele Nederlandse pensioenstelsel moeten zijn vernieuwd. Vervolgens ontstond opnieuw veel discussie over de merites van het concept wetsvoorstel. Heel begrijpelijk, want de materie is heel ingewikkeld. Nadat alle reacties op het wetsontwerp waren verzameld, werd het stil. Betekent dit dat er op dit moment niets gebeurt? Nee, integendeel.

Er spelen op pensioengebied een 3-tal zaken

Binnen de UWV organisatie spelen er op pensioengebied een 3-tal zaken. In de eerste plaats zijn sociale partners nu aan zet. Werkgever en werknemersorganisaties beraden zich op de belangrijke keuzes die binnen het pensioenakkoord zijn te maken. Wat voor soort pensioenregeling moet er voor de mensen bij UWV komen? In beginsel is de keus tussen ofwel een individuele pensioenspaarpot voor elke UWV’er ofwel een collectieve regeling met gezamenlijke buffers en onderlinge risicodeling. De tweede keuze gaat over de vraag of de bestaande pensioenopbouw wordt ingebracht in de nieuwe regeling of dat deze blijft bestaan naast de nieuwe regeling. Los van de verdere en gedetailleerde uitwerking van de wet, zijn dit keuzes om nu al over na te denken.

Een tweede is dat het pensioenfonds samenwerkt met werkgever en werknemersorganisaties om een goede projectorganisatie op te zetten. Er komt een gezamenlijke stuurgroep en projectgroep met enkele werkgroepen voor deelonderwerpen. We streven er naar dat deze organisatie nog voor de zomer op orde is.

Het derde onderwerp is de technische uitvoering. Dat is een onderwerp dat voornamelijk bij het pensioenfonds ligt. In het verleden is er wel vaker iets veranderd aan de pensioenregeling van UWV. Dat is niet bijzonder. Wat wel heel bijzonder is, is dat er nu een fundamentele wijziging komt en dat alle pensioenfondsen in Nederland ongeveer tegelijkertijd een dergelijke verandering moeten verwerken. Omdat veel pensioenfondsen gebruik maken van dezelfde dienstverlenende organisaties, is er kans op knelpunten. Dat zijn we natuurlijk graag voor. Onze gezamenlijke doel is om al in 2024 de belangrijkste keuzes gemaakt te hebben, zodat we niet de laatste in de rij zullen zijn.

Zorgvuldig te werk en risico's verkleinen

Onlangs maakte de minister bekend dat het wetgevingsproces vertraging oploopt en dat de beoogde invoering daarom met een jaar wordt uitgesteld. Het wordt 2027. Is dat reden om het even rustig aan te doen? Nee! Hooguit geeft het ons wat ruimte om nog zorgvuldiger te werk te gaan en risico’s te verkleinen. Er is meer dan genoeg te doen.

In de komende maanden zullen we jullie vanuit het pensioenfonds blijven informeren over de toekomst van pensioen bij UWV. 

Toine van der Stee
Voorzitter bestuur Pensioenfonds UWV