Overslaan en naar inhoud gaan

Pensioenen omhoog? Nog niet, helaas.

13-12-2021

Kunnen de pensioenen omhoog nu de economie na de coronacrisis weer in de lift zit? Het is een vraag die ik vaker krijg. Het antwoord dat ik op dit moment dan steeds geef, is dat het daarvoor nog iets te vroeg is. We zijn als pensioenfonds UWV financieel gezond. Maar toch moeten we de hand op de knip houden.

Onze dekkingsgraad zal eind 2021 ongeveer op 106% uitkomen. Dat is absoluut niet slecht en we hoeven zeker niet te korten. Maar het is toch nog te laag om de pensioenen te mogen verhogen. Om dat te kunnen doen, moet de dekkingsgraad in ieder geval hoger zijn dan 110%. Nogmaals, we zijn financieel gezond en onze beleggingsresultaten zijn goed. Maar volgens de huidige wetgeving is het nog steeds onvoldoende om extra uit te keren. 

We moeten meer geld in kas houden

Ik kan me goed voorstellen dat vooral gepensioneerden hier teleurgesteld over zijn. Hun besteedbare inkomen loopt immers jaar na jaar iets terug. Alles wordt duurder (inflatie) en daar staat dan geen hoger pensioen tegenover. Mensen hebben het gevoel dat ze minder krijgen dan “beloofd is” en dat gevoel begrijp ik. Maar het kan niet anders. Sinds de financiële crisis in 2008 moeten alle Nederlandse pensioenfondsen extra buffers aanhouden. En door de aanhoudend lage rente moeten we meer geld in kas hebben. Dat geld mogen we eenvoudigweg niet uitkeren. 

Veranderingen door het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel, dat er uiterlijk in 2027 moet zijn, zal veel veranderen. Ook voor de deelnemers bij Pensioenfonds UWV. Kort gezegd krijgt iedereen een eigen pensioenpotje, al weten we de exacte invulling daar nog niet van. Pensioenen gaan meebewegen met de economie: is er economische groei, dan stijgen de pensioenen. Is er economische krimp, dan dalen ze. 

De nieuwe pensioenwetgeving biedt ook meer mogelijkheden om extra uit te keren als de financiële resultaten goed zijn. Maar omgekeerd geldt ook: we korten de pensioenen eerder als het tegenzit. De rekenrente verdwijnt en we kunnen kiezen om wat meer of juist wat minder buffers aan te houden. Er blijft wel solidariteit bestaan in het nieuwe stelsel. We bouwen met elkaar vermogen op en iemand die langer leeft, blijft pensioen krijgen tot de dood. 

Ik vind het nieuwe systeem eerlijker dan het huidige. We leven nu in een papieren werkelijkheid, waarin we uitgaan van vaste rendementen en gegarandeerde uitkeringen. Dat is niet reëel, dat is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden. Daar stappen we straks uit. 

Is er straks nog pensioen voor de jongeren?

Of er straks nog pensioen is voor jongeren? Daar maak ik me eerlijk gezegd weinig zorgen om. Zij hebben de tijd aan hun zijde. Hun pensioenopbouw kan nog een keer door het dak gaan. Wie blijft werken, geld opzijzet en dat volhoudt, houdt uitzicht op een prima pensioen. Zo simpel zie ik het. 

Maar niets is zeker. Ik kan me de begin jaren nul van deze eeuw nog herinneren. De economie vierde hoogtij. De beleggingsresultaten van pensioenfondsen waren gigantisch. Ik sprak toen een gezelschap toe en deed de belofte dat de pensioenen de komende dertig jaar geïndexeerd zouden worden. Vijf jaar later zaten we midden in de financiële crisis en moest ik die belofte weer intrekken.

Toch hoop ik dat we de komende jaren de pensioen weer eens kunnen verhogen. Wij als pensioenfonds willen graag en de economische vooruitzichten zijn goed. Maar ik heb geleerd om geen beloftes meer te doen.

Toine van der Stee
Voorzitter bestuur Pensioenfonds UWV