Overslaan en naar inhoud gaan

Uitwerking in programmaorganisatie

In voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel  zijn wij alvast gestart met een programma. De transitie naar een nieuw pensioenstelsel is complex en een langdurig traject met veel afhankelijkheden en belanghebbenden die allen hun rol en verantwoordelijkheid hebben. Om dit in goede banen te leiden, is een goede programmaorganisatie belangrijk.

Daarom is een stuurgroep gevormd met leden vanuit werkgever, vakorganisaties en pensioenfonds UWV om tijdig en zorgvuldig de juiste beslissingen voor te bereiden. De stuurgroep heeft vervolgens een technische werkgroep, een klankbordgroep en een communicatiewerkgroep ingesteld. En er is een projectplan opgesteld met de mijlpalen tot en met de invoering van de nieuwe regeling.

Samen met de cao-partijen hebben we begin 2021 stappen gezet om de organisatie en het proces in te richten en om kennis te delen, zodat iedereen zijn rol kan pakken.

Er moeten complexe, fundamentele besluiten worden genomen.

Zoals:

  • Hoe gaat de pensioenregeling eruitzien?
  • Gaan de bestaande pensioenen over (het ‘invaren’)?
  • Hoe wordt het collectieve pensioenvermogen evenwichtig verdeeld naar individuele pensioenvermogens?
  • Worden deelnemers gecompenseerd als ze erop achteruitgaan in vergelijking met de huidige pensioenregeling en hoe?

We hebben deze vragen op ons netvlies en praten hier binnen het programma over. Bij het zetten van concrete stappen hanteren we steeds de afweging: ‘doen we de juiste dingen, op het juiste moment, op de juiste manier?’. Zo zorgen we dat we slagvaardig zijn en blijven, maar ook dat we oog houden voor de verhouding tussen kosten en toegevoegde waarde. 

Hebben de sociale partners eenmaal de knoop doorgehakt, dan kunnen wij – als pensioenfonds – beginnen met de implementatie. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle fondsen over zijn naar de nieuwe regels. Tot die tijd is er dus nog veel werk aan de winkel. Werk waarop we ons nu goed voorbereiden. Maar waar we pas echt mee aan de slag kunnen als er meer duidelijk is. We willen niet te vroeg beginnen, om zo onnodige kosten te voorkomen.

We nemen tijdens het traject de deelnemers voortdurend mee in de stappen die we zetten, onder andere via deze themapagina.