Overslaan en naar de inhoud gaan

Update financiële situatie: pensioenen gaan in 2021 niet omlaag


Pensioenfonds UWV maakt net als in 2020 gebruik van de ‘vrijstellingsregeling’ van minister Koolmees. In 2021 hoeven wij je (opgebouwde) pensioen daarom niet te verlagen.

Actuele dekkingsgraad eind 2020 ongeveer 100%

In december 2020 lieten wij je al weten dat er maar een kleine kans was dat we de pensioenen zouden moeten verlagen. Pensioenfondsen mogen gebruikmaken van de vrijstellingsregeling als hun actuele dekkingsgraad 90% of hoger is. De kans was dus al klein dat we daaronder zouden komen. Maar het bestuur van pensioenfonds UWV moest nog besluiten om daadwerkelijk gebruik te maken van de vrijstellingsregeling. Dat hebben ze nu gedaan. En dus hoeven we de (opgebouwde) pensioenen niet te verlagen. Zonder het gebruik van de regeling, zou grens voor een verlaging van alle pensioenen 104,2% zijn.

Wij publiceren onze dekkingsgraden rond de 15e van iedere maand. Bekijk de definitieve dekkingsgraden.

Aanloop nieuw pensioenstelsel

De vrijstellingsregeling van de minister geeft ons nu weer 1 jaar extra tijd om te herstellen. Het risico op een verlaging in de toekomst is hiermee nog wel aanwezig. De Minister kiest ervoor om pensioenfondsen deze mogelijkheid opnieuw te geven vanwege de uitzonderlijke economische omstandigheden. Hierdoor is het niet nodig dat pensioenfondsen op korte termijn grote ingrepen moeten doen, terwijl de overgang naar een nieuw pensioenstelsel in zicht is.

Vier redenen waarom we kiezen voor de vrijstellingsregeling

Het gebruik van de vrijstellingsregeling is niet verplicht. Het bestuur heeft daar bewust voor gekozen. Anders was een verlaging van alle pensioenen in 2021 verplicht geweest. Maar die verlaging had er ook voor gezorgd dat onze dekkingsgraad weer hoog genoeg was (104,2%). Waarom kozen we dan toch voor de vrijstellingsregeling?

  1. Verlagen van pensioenen is een allerlaatste redmiddel. Als er niets anders meer mogelijk is. We zien voor het pensioenfonds nog voldoende mogelijkheid om zonder een verlaging weer financieel gezond te worden.
  2. Een verlaging kan voor bepaalde groepen deelnemers op lange termijn tot een hoger pensioen leiden. Maar dat weegt voor het bestuur niet op tegen de negatieve directe impact van een verlaging van de pensioenen voor alle groepen deelnemers.
  3. In 2021 starten de voorbereidingen voor het nieuwe pensioenstelsel. We vinden het onverstandig om vlak voor die grote wijziging de drastische maatregel van een pensioenverlaging te nemen. 
  4. Door gebruik te maken van de vrijstellingsregeling sluiten we aan bij de rest van de pensioensector.

Planning

Wij informeren je via onze website en de mail over de laatste stand van zaken:

  • Maart 2021: definitieve stand beleidsdekkingsgraad 31 december 2020. 
  • Maart 2021: herstelplan 2021 en hoe nu verder.