Overslaan en naar inhoud gaan

Ook in 2022 is de pensioenopbouw maximaal


De pensioenpremie bedraagt in 2022 22,7%. Daarmee blijft het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen op het fiscale maximum. Dat hebben cao-partijen met elkaar afgesproken.

Premie in 2022: 22,7%

De premie die jij en UWV maandelijks betalen voor de opbouw van je ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen bedraagt 22,7% voor 2022 (22,8% in 2021). Voor de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever UWV en werknemers verwijzen we naar de Digitale Werkplek (interne website UWV). Afspraken over de verdeling zijn opgenomen in het resultaat van onderhandelingen van cao-partijen.

Het bestuur is verheugd dat de cao-partijen opnieuw zorgdragen voor een maximale opbouw van het pensioen.

Pensioenpremie in de toekomst

Hoe de pensioenpremie zich in de komende jaren zal ontwikkelen is nog niet duidelijk. Het bestuur van Pensioenfonds UWV zal samen met cao-partijen bekijken welke premie nodig is in de aanloop naar een nieuwe pensioenregeling. Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel op onze themapagina.