Overslaan en naar inhoud gaan

Nog geen verhoging van pensioen in 2022


Het verhogen van pensioenen in 2022 is op dit moment in het nieuws. Dit heet ook wel indexeren. Voor heel veel Nederlanders (nog werkend of al gepensioneerd) zijn de pensioenen al lange tijd niet verhoogd met een toeslag. Terwijl de prijzen wel stijgen. Dat is ook bij Pensioenfonds UWV het geval.

Media schetsen beeld dat niet klopt

In het nieuws lijkt het misschien nu zo dat het verhogen van de pensioenen in 2022 een feit is. Dat pensioenfondsen gaan kijken of hun dekkingsgraad op 31 december van dit jaar hoger is dan 105%. En als dat zo is, dat dan de pensioenen in het begin van 2022 omhoog gaan.

Dat beeld klopt niet. Op basis van de huidige wetgeving kunnen de pensioenen niet worden verhoogd als de dekkingsgraad onder de 110% is. Omdat de dekkingsgraad van het fonds onder de 110% ligt, kunnen we per 1 januari 2022 de pensioenen niet verhogen.

De wet moet aangepast worden

De Tweede Kamer sprak over het sneller verhogen van de pensioenen, dus al in 2022. Een groot deel van de Kamer voelt hier wel voor. Maar voordat we de pensioenen eerder kunnen verhogen, dus al bij een lagere dekkingsgraad, moet de wet aangepast worden.

Daar is tijd voor nodig. Dat zal pas in de loop van 2022 klaar zijn. En of deze wet dan vanaf 1 januari 2022 gaat gelden (met terugwerkende kracht), is nog niet duidelijk. Vervolgens moet het bestuur van Pensioenfonds UWV dan besluiten of het verstandig is om de nieuwe regels met terugwerkende kracht toe te passen.

De uitwerking van het Pensioenakkoord speelt een rol

Het pensioenakkoord is een feit. Dat akkoord moet leiden tot een nieuw pensioenstelsel. De regels (wetten) die uit dat akkoord volgen worden nu uitgewerkt. Maar het kan nog even duren voor dat is afgerond. Als die regels er eenmaal zijn, hebben pensioenfondsen tot uiterlijk 1 januari 2027 om ze in te voeren.

De periode tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2027 is een overgangsperiode. Tijdens deze overgangsperiode kunnen pensioenfondsen onder bepaalde voorwaarden kiezen voor aangepaste financiële regels. De pensioenen mogen dan vanaf een dekkingsgraad van 105% verhoogd worden, in plaats van 110%. Deze overgangsperiode gaat in op 1 januari 2023.

Meer informatie hierover is te vinden op onze speciale themapagina: Nieuw Pensioenstelsel.

Meer weten over het verhogen van pensioenen? Toine van der Stee, voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds UWV vertelt er uitgebreid over in de november-editie van Pensioen&U.