Overslaan en naar de inhoud gaan

Pensioenpremie 2021 stijgt


De pensioenpremie die jij en UWV maandelijks betalen voor de opbouw van je ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen stijgt in 2021 van 20% naar 22,8%. Dat hebben cao-partijen in hun overleg besloten. Deze verhoging is nodig om ook in 2021 maximaal pensioen te blijven opbouwen.

Wat betekent de premiestijging voor jou?

In 2021 verandert er voor jou nog niets. Cao-partijen willen voor de jaren daarna afspraken maken over een goede verdeling van de premieverhoging tussen de werknemers en de werkgever.

Waarom is de premiestijging nodig?

In september vertelden we je al dat het de laatste jaren steeds duurder wordt om pensioen op te bouwen. Dat komt met name door de historisch lage rente. Voorlopig ziet het er ook niet naar uit dat de rente stijgt. Dat betekent dat er in 2021 méér premie nodig is, om hetzelfde pensioen te kunnen blijven opbouwen.

Verlagen van pensioen

Los van dit alles is er ook nog steeds een kleine kans dat pensioenfonds UWV eind 2020 de opgebouwde pensioenen moet gaan verlagen. Onder andere door de coronacrisis is de financiële situatie van het pensioenfonds nog steeds niet voldoende.

Dit jaar heeft het pensioenfonds gebruik gemaakt van de ministeriële regeling waardoor het pensioenfonds in 2020 een verlaging van de pensioenen kon voorkomen. Die regel blijft nóg een jaar gelden. Dat betekent dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90% per eind 2020 de pensioenen niet hoeven te verlagen in 2021. Pensioenfondsen die een dekkingsgraad hebben die lager is dan 90%, moeten wél hun pensioenen verlagen. Maar slechts tot die 90% weer is bereikt. Kijk hier voor de dekkingsgraad van Pensioenfonds UWV.

Overigens moet het bestuur van Pensioenfonds UWV op korte termijn besluiten of van deze regeling gebruik gemaakt gaat worden. We houden je hiervan natuurlijk op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief en de website.