Overslaan en naar inhoud gaan

Resultaat onderzoek 2021: Vertrouwen blijft hoog en mooie rapportcijfers


Elk jaar vragen we naar jullie vertrouwen in pensioenfonds UWV. We vragen jullie ook wat jullie vinden van onze communicatie. We vergelijken elk jaar de scores met die van het jaar daarvoor. Dit jaar is het vertrouwen rond de 90%. Dat is ongeveer gelijk aan vorig jaar.

Jullie geven pensioenfonds UWV wél hogere cijfers dan vorig jaar. Actieve deelnemer geven ons een 7,5 (in 2020 was dit 7,3) en gepensioneerde deelnemers een 7,7 (in 2020 was dit 7,6).

Je vindt alle resultaten in de handige infographic die we hebben gemaakt.

Zo scoort onze communicatie

Van al onze communicatiemiddelen vindt 68% van de deelnemers een persoonlijke e-mail het prettigst. De digitale nieuwsbrief wordt door de gepensioneerden het meeste gewaardeerd. En maar liefst 93% van alle deelnemers zijn bekend met onze website!

De pensioenplanner is bij de actieve deelnemers nog steeds niet erg bekend. Dat is jammer, want het is een handig hulpmiddel. Het gebruik van de planner is wel met 10% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Jullie vinden de planner duidelijker en begrijpelijker. Dat gaat dus al de goede kant op!

Meer dan 9 van de 10 gepensioneerden is bekend met onze brieven, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en onze website. De bekendheid van ons Magazine Pensioen & U is met 1% gedaald naar 80%.

Onze webinars (en video’s) zijn ook bekend bij het merendeel van de deelnemers. Bij actieven is 62% bekend met onze webinars en video’s, onder gepensioneerden is dit 56%. Daar gaan we komend jaar aandacht aan besteden.

Je zou ons zelf ook kiezen

Stel, je mocht je eigen pensioenfonds kiezen. 57% van de actieve deelnemers geeft aan ook dan te kiezen voor pensioenfonds UWV. Voor gepensioneerden is dit 54%.

Zo zien jullie ons

Meer dan twee derde van alle deelnemers omschrijft ons als klantgericht. Bijna driekwart van de gepensioneerden omschrijft ons als betrouwbaar. En gemiddeld meer dan twee derde van alle deelnemers vindt ons zorgvuldig. Wij zijn trots dat jullie deze steekwoorden goed bij pensioenfonds UWV vinden passen. Opvallend: onder de actieve deelnemers zijn jullie ons op alle steekwoorden positiever gaan beoordelen ten opzichte van vorig jaar. Onder de gepensioneerden is bij alle steekwoorden een lichte daling te zien.

Meer informatie

In de infographic vind je een samenvatting van alle onderzoeksresultaten.

Deelnemers aan het onderzoek maakten kans op een Bol.com-bon. De winnaars hebben hun bon inmiddels ontvangen. Gefeliciteerd! 

Wil je volgende keer ook meedoen aan een onderzoek? Zorg dan dat je e-mailadres bij ons geregistreerd staat. Dit doe je door - met DigiD - in te loggen op de website.