Overslaan en naar inhoud gaan

Het lijkt stil, maar we zijn druk bezig!

Gepubliceerd op:

Stephan Heuvelmans is hoofd pensioenzaken van het bestuursbureau van Pensioenfonds UWV. Maar bijna nóg belangrijker: hij is nu ook ‘officer nieuwe pensioenregeling’. Als vertegenwoordiger van het pensioenfonds schuift hij aan bij de sociale partners. Samen werken ze het pensioenakkoord verder uit tot een nieuwe pensioenregeling. De juiste man om ons bij te praten over de huidige stand van zaken. 

‘Voorzitter Toine van der Stee heeft in zijn vorige bijdrage al kort uitgelegd voor welke keuzes we straks staan. Wat voor soort pensioenregeling moet er voor de mensen bij UWV komen? Een individuele pensioenspaarpot of een collectieve regeling? Zo’n keuze komt niet alleen. We moeten nog veel meer besluiten nemen.  

Binnen het nieuwe pensioenstelsel moet er dus ook een nieuwe pensioenregeling voor UWV komen. We moeten de administratie daarop aanpassen. En we moeten het vermogensbeheer anders inrichten. En last but not least: we moeten onze deelnemers duidelijk maken wat er gaat veranderen. En dat is misschien wel de grootste uitdaging: de communicatie.’  

Uitdaging

‘Communicatie is voor het fonds sowieso een belangrijk thema. Maar met de overgang naar een nieuwe pensioenregeling geldt dat nog meer. De overgang naar een nieuw stelsel en een nieuwe pensioenregeling is complex. Het belangrijkste is om deelnemers goed te informeren over de aanstaande wijzigingen. Voor kenners zijn de regels binnen het nieuwe pensioenstelsel misschien transparanter. Maar het blijft een lastige klus om ze goed uit te leggen aan onze deelnemers en gepensioneerden. We beseffen dat dit een enorme verantwoordelijkheid is. Die uitdaging gaan we niet uit de weg. We houden hiervoor nauw contact met alle stakeholders maar zeker ook met onze deelnemers en gepensioneerden. 

Projectgroep

‘Het is een groot project waar we mee bezig zijn. Daarom is het belangrijk dat we als pensioenfonds samenwerken met de werkgever en de werknemersorganisaties. We hebben hiervoor een goede projectorganisatie opgezet. Met een gezamenlijk gekozen procesbegeleider die het project begeleidt en bewaakt. Ik zit namens het pensioenfonds als vast lid in die projectgroep. Daarbij heb ik ook een coördinerende rol tussen het pensioenfonds en de sociale partners. Maar binnen het pensioenfonds is iedereen betrokken: het bestuur, het bestuursbureau maar ook, waar nodig, onze uitbestedingspartners. Samen maken we steeds de afweging ‘doen we de juiste dingen, op de juiste manier op het juiste moment’. Zo zetten we onze middelen zo efficiënt mogelijk in. En zorgen we dat we de kosten zo goed mogelijk in de hand houden.’ 

In principe zijn de sociale partners nu aan zet. Zij gaan immers over de pensioenregeling. Wij als pensioenfonds voeren die regeling uit. Maar we ondersteunen de sociale partners natuurlijk wel. We leveren veel informatie. En we zeggen het als we vinden dat een deel van de regeling voor ons moeilijk is uit te voeren. Of uit te leggen.’

Onze deelnemers

‘Er zijn nog veel dingen niet duidelijk. Zo is de wet- en regelgeving nog niet klaar. En de toekomst voorspellen is sowieso moeilijk. Maar ons doel is en blijft om al in 2024 de belangrijkste keuzes gemaakt te hebben. Dan hebben we nog tot uiterlijk 2027 om alles op een goede manier in te voeren. 

Uiteraard vragen we daarbij jullie, onze deelnemers en gepensioneerden, om input. We willen graag van jullie weten hoe je aankijkt tegen je pensioen en het nemen van risico’s. En hoe je vindt dat we ons vermogensbeheer moeten insteken. We zullen jullie dus zeker nog om jullie mening vragen!

Als het nu wat stil lijkt, kan ik je verzekeren dat dit niet zo is. Achter de schermen zijn we druk bezig. We blijven jullie vanuit het pensioenfonds informeren over deze grote veranderingen in ons pensioenstelsel.’ Dat doen we onder meer via deze pagina en onze digitale nieuwsbrief.

Stephan Heuvelmans
Hoofd pensioenzaken bestuursbureau Pensioenfonds UWV